Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Postul mijloc de înfrânare de la păcat și urcuș duhovnicesc

Postul mijloc de înfrânare de la păcat și urcuș duhovnicesc

Postul mijloc de înfrânare de la păcat și urcuș duhovnicesc

Postul este înfrânarea (abţinerea) de la mâncăruri de dulce şi băutură, dar şi de la fapte rele, de la gânduri pătimaşe şi de la pofte vătămătoare, cu scopul de a creşte duhovniceşte. Sfântul Vasile cel Mare spune, frumos şi elocvent, despre importanţa sfântului post: „Porunca despre post are aceeaşi vechime ca şi lumea însăşi. Cea dintâi poruncă dată omului de Dumnezeu a fost pentru post. Întrucât nu am postit, am fost izgoniţi din rai. De aceea vom posti ca să intrăm din nou în rai!“.

Exemplul cel mai fidel în ceea ce priveşte postul pentru creştini este Mântuitorul Iisus Hristos Care a postit 40 de zile şi nopţi în pustiu (cf. Matei 4, 1-11) pe Care, de asemenea, L-au urmat în exemplu Sfinţii Apostoli şi alţi Sfinţi Părinţi ai Bisericii. În lupta creştinului cu ispita diavolului, Mântuitorul recomandă postul şi rugăciunea (cf. Marcu 9, 29).

Suntem în perioada Postului Crăciunului când noi, creştinii, asemenea profeţilor Vechiului Testament şi a celor de atunci, aşteptăm cu speranţă, dar şi prin post şi rugăciune, să Se nască Mântuitorul lumii în ieslea cea săracă din Betleemul Iudeii.

Avem posibilitatea ca, în intervalul de timp a acestui post, prin rugăciune, înfrânare sufletească şi trupească, prin dragoste faţă de semenul nostru manifestată prin iertare şi prin ajutorul Sfintelor Taine, să ne apropiem, curaţi sufleteşte şi crescuţi duhovniceşte, de dumnezeiescul Eveniment al Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos.

În prima zi a Crăciunului, când vom merge la Sfânta Biserică pentru a ne bucura spiritual, prin intermediul Sfintei Liturghii, de Naşterea Mântuitorului, să avem în suflete curăţia Pruncului Iisus, dar şi cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur care spune, sugestiv, că: „Mântuitorul Hristos, chiar din clipa Naşterii a început să-Şi ducă Crucea pentru mântuirea noastră“.

Preot Iulian ANIŞCA /  Parohia Ludaşi – Bacău

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *