Anunţuri Mărturii Meditaţii

Radio Oastea Domnului, 15 ani de existențã (27 martie 2006 – 27 martie 2021)

”În legătură cu marile serbări ale Oastei, la Bucureşti, ziarul «Capitala» scria: Totul merge în ritmul vremii. Astfel pentru a propovădui învăţătura Evangheliei, părintele Vasile I. Ouatu a întrebuinţat un mijloc nou la noi în ţară. Cu ocazia serbării hramului bisericii «Sf. Treime» – Ghencea, al cărei paroh este părintele Ouatu, a instalat în spaţioasa curte a bisericii un ecran şi un aparat cinematografic cu un mecanism de sonorizare. (…)

S-a inaugurat, cu această ocazie, un sistem care, credem, este foarte eficace şi care merită să fie imitat. Aşa zice ziarul, iar noi zicem: Ceea ce a făcut dragul nostru părinte Vasile este o arătare şi o dovadă că invenţia poate fi pusă în slujba Domnului” («Isus Biruitorul», nr. 25, Sibiu, 14 iunie 1936).

Aflaţi în faţa atâtor minuni care ne înconjoară şi copleşesc firea noastră umană, asemenea ca şi acelora care au fost de faţă la minunea săvârşită de Mântuitorul asupra tânărului din Nain, nu socotim nimic mai potrivit decât a mărturisi şi noi împreună cu Psalmistul: „Mare eşti, Doamne, şi minunate sunt lucrurile Tale şi nici un cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale” (Slujba Aghiazmei mari).

Evenimentele trecutului, consemnate de Părintele Iosif Trifa în Foaia «Isus Biruitorul», şi ale prezentului, în care rodul muncii fericiţilor noştri înaintaşi – care au fost împlinitori ai aflării şi vestirii lui Iisus Hristos cel Răstignit – se împletesc atât de frumos cu năzuinţele tinerei generaţii, care a determinat, în urmă cu cincisprezece ani, apariţia unui Radio al Oastei Domnului, care îşi începea emisia on-line dintr-un computer din sufrageria unei case modeste. Radio Oastea Domnului, ca „o arătare şi o dovadă că invenţia poate fi pusă în slujba Domnului”, a început să trimită în spaţiul internet primele cântări care împlineau vorba Poetului: „Zburaţi, cântări, în patru zări, / pe dragoste şi unde, / pătrundeţi voi pe unde noi / nu mai putem pătrunde!…”

Misiunea sa se va împlini în măsura în care va reuşi să lumineze sufletele şi cugetele acelora în rândul cărora va pătrunde, cu strălucitoarele şi nepieritoarele comori ale Oastei Domnului, poezii, cântări, meditaţii şi învăţături ale dreptei credinţe. Scoaterea la lumină a acestora, în continuare, va fi posibilă în măsura în care entuziasmul şi bucuria izvorâte din elanul bunului început vor fi alimentate de dragostea, credinţa şi nădejdea în Atotputernicul Dumnezeu, Care va şti să lucreze la revitalizarea întregii noastre Lucrări greu încercată în vremurile acestea tulburi, dar şi a Neamului nostru, încât să ajungem să descoperim împreună calea spre mântuire.

Aceşti cincisprezece ani de emisie on-line ne responsabilizează pe toţi spre a pleca smerit genunchii în faţa Sfântului Altar pentru a rosti o permanentă rugăciune de mulţumire faţă de Cerescul nostru Părinte şi faţă de Preacurata Sa Maică, pentru ca lucrarea omenească de acum împlinită să fie statornicită în viitor. Radio Oastea Domnului va fi atunci în măsură să devină un mijloc prin care se vor întoarce suflete la Dumnezeu, prin care se vor crea părtăşii frăţeşti statornice şi unde puterile dezbinătoare ale răului nu vor mai avea posibilitatea a acţiona. Atunci şi numai atunci, noi toţi, cei din Oastea Domnului, am reuşi a avea conştiinţa misiunii împlinite, sufletele primenite şi de Hristos încălzite.

La ceas de sărbătoare, mulţumim tuturor celor care au ascultat, au încurajat şi au susţinut financiar acest proiect. Mulţumim celor care au purtat în rugăciunile lor pe cei implicaţi în funcţionarea Radioului. Mulţumim celor care le-au dat încrederea lor.

La mulţi ani, Radio Oastea Domnului! La mulţi ani cu „ROD” frumos tuturor fraţilor şi surorilor! Slăvit să fie Domnul pentru toate!

Sorin MICUŢIU

Lasă un răspuns