Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home RUGĂCIUNE

RUGĂCIUNE

RUGĂCIUNE

În Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

Doamne Dumnezeul nostru, Părintele nostru din ceruri, în numele Domnului Iisus, Fiul Tău iubit, în această noapte, cu multă recunoştinţă venim în faţa Ta şi-Ţi mulţumim din toată inima noastră că ne-ai făcut parte de această binecuvântată stare.

Îţi mulţumim din toată inima că ne-ai ajutat să ne putem întâlni în felul aceasta, să putem petrece câteva clipe lângă Tine şi într-o strânsă şi sfântă părtăşie unii cu alţii.

Te rugăm, o, Doamne Dumnezeul nostru, să ne binecuvântezi aşa cum ne găsim înaintea Ta, la picioarele Fiului Tău iubit, în această stare duhovnicească în care ne-ai făcut cunoscut astă seară Cuvântul Tău, să ne dai putere aşa să trăim, Doamne, câte zile mai avem de trăit pe pământul acesta. Să ne ajuţi, o Doamne, ca, faţă de cei care ne înconjoară pe noi, să avem o purtare curată şi sfântă. Dacă nu am avut-o până astăzi, Te rugăm din toată inima să ne ajuţi să ducem o viaţă curată şi sfântă, pentru preamărirea Numelui Tău veşnic.

Ajută-ne, Te rugăm, şi faţă de Tine, faţă de Lucrarea Ta, faţă de Evanghelie şi de chemarea pe care ne-ai făcut-o, să ducem o viaţă curată şi sfântă, prin care să fie preamărit Numele Tău veşnic. Ajută-ne, Te rugăm, să fim o inimă, un suflet şi un gând. Pe toţi fraţii din cuprinsul ţării noastre şi de peste hotarele ţării noastre să-i binecuvântezi Tu, ca să ne unim toţi, călăuziţi de Duhul Sfânt, şi să avem toţi aceeaşi inimă, aceleaşi simţăminte şi aceleaşi gânduri.

Curăţeşte Lucrarea Ta, o, Doamne Dumnezeul nostru, şi pe mai departe de tot ce este rău, de tot ce L-ar putea întrista pe Duhul Sfânt, de tot ce ar putea să ne împiedice de a fi călăuziţi pe pământul acesta pentru slava şi preamărirea Numelui Tău Veşnic.

Te rugăm pentru unitatea Lucrării, Te rugăm, Dumnezeul nostru, [să nu se răcească dintre noi] dragostea, care a închegat întotdeauna Lucrarea aceasta. Căci dacă Tu ai dat un har deosebit Lucrării acesteia, [acela] a fost dragostea, care a scos [dintre noi] toate interesele, toate gândurile şi tot ce era nepotrivit Cuvântului Tău şi a făcut să înnoim totul în Tine. Ajută-ne, Te rugăm, aşa să rămânem până la sfârşitul vieţii noastre. Aşa să putem lăsa şi urmaşilor noştri această Lucrare pornită de Tine prin Duhul Sfânt, în care Te-ai folosit de aceste vase în zilele şi-n anii vieţii noastre, pentru slava şi preamărirea Numelui Tău Veşnic.

Să-i binecuvântezi pe fraţii noştri care ostenesc şi cheltuiesc pentru Numele Tău şi pentru Lucrarea Ta. Să le dai putere, Doamne, ca să nu obosească niciodată, având în vedere că Ziua Venirii Tale e aproape. Tu vei veni mai curând decât credem noi, răsplătirea e cu Tine şi-i vei răsplăti cu dărnicie pe cei care, pentru Numele Tău, au jertfit, au cheltuit şi au ostenit.

Doamne, Te rugăm pentru fraţii noştri care trudesc şi se duc mai departe, dintr-o parte în cealaltă a ţării noastre; cuvântul lor e un cuvânt de îndemn şi îmbărbătare pentru atâţia, Doamne. Să le dai putere ca, prin har de sus, să fie întărit cuvântul lor, aşa cum a fost întărit al apostolilor Tăi după pogorârea Duhului Sfânt şi au făcut unitate duhovnicească în Lucrarea şi în poporul Tău. Pe fraţii cei cu răspundere mare în Lucrarea aceasta să-i păstrezi curaţi ca lumina ochilor, în toate privinţele. Să-i păstrezi în cea mai mare curăţie duhovnicească şi trupească, pentru ca Cuvântul Tău niciodată să nu fie împiedecat în faţa nimănui. Ci să poată fi totdeauna pilde pentru toţi care ne înconjoară.

Să-i binecuvântezi pe fraţii noştri care sunt bolnavi pe paturile lor… Doamne, sunt atâţia care se chinuiesc greu; să nu-i laşi să-şi piardă nădejdea, până la capătul vieţii lor, în durerile şi suferinţele lor.

Să binecuvântezi văduvele din poporul Tău, Doamne, orfanii care au lipsă de o bucăţică de pâine.

Să-i binecuvântezi pe cei ce sunt robiţi de patimi grele, patimi multe, patimi cu care se luptă ei şi n-au posibilitatea să [le biruie]. Vino Tu în ajutorul lor, Doamne (…), pentru izbăvirea lor din starea grea în care se găsesc.

Doamne Dumnezeul nostru, Te rugăm să ne binecuvântezi şi pe noi în starea aceasta şi toate cuvintele pe care le-am auzit aici să fie pecetluite în inimile noastre ca o comoară deosebită.

Te rugam pentru fratele Traian, care ne-a făcut o bucurie deosebită în seara aceasta nu numai prin faptul că l-am văzut, dar şi că am putut să ne îmbărbătăm, căci ne-am dat seama că aceeaşi inimă bate în noi. Aceleaşi simţăminte şi cugete am avut. Şi ne bucurăm în inimile noastre că, după un timp îndelungat în care nu ne-am văzut, suntem aceiaşi, Doamne, pe care Tu ne-ai trezit la început în Lucrarea Ta. Aşa Te rugăm, păstrează-ne până la sfârşit, într-o stare de plinătate duhovnicească. Să-l însoţeşti în drumul pe care îl face. Doamne, în tot pasul să fii alături de el. Cu oricine va sta de vorbă, să-i dai putere din puterea Cuvântului Tău, Doamne. Cuvinte lui să fie cuvintele Tale; îndemnurile lui să fie îndemnurile Tale şi tot ce face în numele Tău, Doamne, să facă pentru slava şi preamărirea Numelui Tău Veşnic. Doamne, netezeşte drumul sub paşii lui, să fie binecuvântaţi întru totul.

Şi nouă, celor care rămânem aici pe aceste meleaguri, să ne dai putere să lucrăm cu hărnicie în ogorul Tău, Doamne, căci venirea Ta este aproape. Cu toată lepădarea de sine să putem lucra.

Să-i binecuvântezi acum şi pe fraţii noştri care vor merge la serviciu; să le porţi de grijă, să-i ocroteşti, ca să-şi poată face cu sfinţenie datoria acolo.

Binecuvântează-ne aşa cum ne găsim, Doamne, pe fiecare în parte, şi ne păstrează pentru Tine până la sfârşit. Amin!

Rugăciune a fr. Popa Petru (Batiz) de la sfârșitul unei nopți petrecute în adunare

Strângeţi fărâmiturile / Traian Dorz. – Sibiu: Oastea Domnului, 2010 – vol. 6

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *