Sfinţi Părinţi

Sf. Nicodim Aghioritul – Cuvânt despre păzirea minții de curiozitate

După cum e necesar a ne păzi mintea de ignoranţă, cum am spus, tot atât de necesar este s-o păzim de curiozitatea nemăsurată, opusă ignoranţei. Fiindcă odată ce am încărcat-o cu multe gânduri şi cugete deşarte, dezordonate şi neîngăduite, o facem incapabilă. De aceea, trebuie să te ocupi numai de acele lucruri care sunt necesare, chiar dacă ţi-ar mai fi permise şi altele. Adună-ţi atât cât poţi în tine gândirea. Totdeauna. Informeaz-o despre lume, de cele ce se petrec în Univers. Informaţiile, noutăţile proaspete şi toate prefacerile şi schimbările mici şi mari ale lumii şi ale ţării tale să fie pentru tine ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic (de aceea Sfântul Vasile cel Mare sfătuieşte că toate istorisirile lumii să fie pentru noi ca o experienţă amară: „veştile lumii să-ţi fie o experienţă amară iar cele ale oamenilor sfinţi un vas de miere”). Dar chiar dacă-ţi sunt aduse de alţii, respinge-le, depărtează-le de la inima şi imaginaţia ta. Fii un culegător harnic al lucrurilor duhovniceşti şi cereşti. Nu căuta să cunoşti altceva în lume decât pe Cel Răstignit; Viaţa şi Moartea Lui. Acestea cer luarea aminte a ta. Astfel vei fi mult bineplăcut lui Dumnezeu, Cel ce socoteşte aleşii şi iubiţii Lui pe cei ce-L iubesc şi învaţă a face voia Lui.

Orice altă chestiune, orice altă informaţie şi întrebare este egoism şi mândrie. Prin aceste unelte diavolul caută să câştige voinţa celor ce dau atenţie vieţii duhovniceşti. El luptă din toate puterile şi se sileşte a învinge mintea lor cu curiozităţi de acest fel. El vrea să cucerească, prin aceste mijloace, ambele: mintea şi voinţa.

Prin urmare, caută adesea a da oamenilor noţiuni, fie ele chiar înalte, subtile şi curioase, mai ales celor ce vor să le păstreze în minte şi celor ce repede se ataşează lor.

(Nicodim Aghioritul, Războiul nevăzut, Editura Egumenița, Galați, pp. 27-28)

Lasă un răspuns