Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Sfântul Simeon Noul Teolog – Cercetați Scripturile

Sfântul Simeon Noul Teolog – Cercetați Scripturile

Sfântul Simeon Noul Teolog – Cercetați Scripturile

Nu trebuie ca cineva din cei nedeprinşi să cerceteze tainele ascunse ale Împărăţiei cerurilor, înainte de lucrarea poruncilor şi de înaintarea în virtuţi şi de desăvîrşire; şi că la a doua venire a Domnului toţi sfinţii se vor cunoaşte unii pe alţii. Să lăsăm deci discuţiile deşarte şi nefolositoare (Tit III, 9) şi să nu ne grăbim să aflăm înainte de vreme cele ce ţin de o vreme, ci să ascultăm mai bine de Domnul care zice : «Cercetaţi Scripturile» (Ioan V, 39). Cercetaţi-le şi nu le iscodiţi în discuţii îndelungate. Cercetaţi Scripturile şi nu faceţi discuţii în afara Sfintelor Scripturi. Cercetaţi Scripturile, ca să fiţi învăţaţi despre credinţă, nădejde şi iubire. Despre credinţă, ca să nu fiţi purtaţi de orice vînt după nesiguranţa oamenilor fără reazim (Efes. IV, 14), ci întăriţi-vă prin dogmele drepte ale Bisericii Apostolice şi Universale şi «drept îndreptaţi» (2 Tim. II, 15) cuvîntul ei. Dar nu numai aceasta, ci prin împlinirea poruncilor veţi fi învăţaţi să căutaţi şi rodul credinţei şi folosul din ea, iar cînd veţi putea afla acestea, atunci veţi dobîndi şi nădejdea nefăcută de ru-şine şi veţi avea în ea şi întreaga iubire faţă de Dumnezeu. Căci altfel, este cu neputinţă vreunui om să dobîndească iubirea desăvîrşită de Dumnezeu, decît prin credinţa neştirbită şi prin nădejdea sigură şi neîndoielnică. Credinţă şi fapte . Iar care este credinţa pe care Dumnezeu o cere de la noi şi pe care trebuie s-o avem în El, a arătat El însuşi în Evanghelie, zicînd : «Cel ce voieşte să vină după Mine să se lepede de sine şi să-şi ia crucea sa şi să-Mi urmeze Mie» (Luca IX, 23). Închipuirile deşarte ale celor nedesăvîrşiţi.

Iată, aşadar, că ai aflat în treacăt, de la noi, tainele dumnezeieşti şi înfricoşătoare ale credinţei noastre. Mai bine zis le-ai învăţat de la Duhul Sfînt prin noi. Ai aflat că Dumnezeu s-a coborît pe pămînt şi s-a suit iarăşi la ceruri şi a pus întunericul ascunzişul Lui. Căci nu trebuia să ni se arate împreună cu slava Tatălui, înainte de Judecată, ci trebuie să se întîmple aceasta numai atunci ; căci Tatăl Lui a pus şi timpul întru a Sa stăpînire (Fapte I, 7).

*Selecție de idei principale

 

error

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!