Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Sfârşitul unui vânător

Sfârşitul unui vânător

Sfârşitul unui vânător

Viaţa multor oameni e în chi­pul unui vânător din Tibet care avu un groaznic sfârşit. Aflân­du-se într-o zi în pădure, pe mar­ginea unui râu, văzu un fagur de miere sus, pe ramura unui arbore, şi urcă îndată să-l ia. El nu bănuia că în acea clipă viaţa lui îi era ameninţată din trei părţi deodată şi că el era într-adevăr în ghearele morţii. Sub copac, în apă, îl aştepta, cu gura căscată, un crocodil, gata să-l înghită; la spatele lui, o haită de lupi sta la pândă; iar rădăcinile copacului erau roase de viermi. Ce se întâmplă? Co­pacul dezrădăcinat se prăbuşi în apă şi vânătorul căzu pradă crocodilului.

Tot aşa, sufletul legat de trupul cel muritor gustă câtăva vreme dulceaţa înşelă­toare a păcatului. El cutreieră nepăsător şi uşu­ratic pădurea cea plină de is­pite şi primejdii a lumii ace­steia în care pândeşte diavolul, căutând să-l piardă. El nu se gândeşte că iadul abia aş­teaptă clipa să-l înghită, nici că viermii nevăzuţi ai păcatului au ros rădăcinile vieţii lui, aşa că sufletul lui se va prăbuşi în iad, pradă veşnică a lui. Dim­potrivă, cel care vine la Mine va fi izbăvit de păcat, de diavol şi de iad. Eu îi voi dărui viaţa veşnică pe care nimeni nu i-o va putea răpi (In 10, 28).

Prin cuvinte dezmierdătoare şi prin momeli înşelătoare, diavolul îi ademeneşte pe oameni şi-i înghite tocmai cum un şarpe far­mecă prin privirea lui păsările pe care le râvneşte. Cei care cred în Mine sunt izbăviţi de vraja bătrânului şarpe şi de ademenirile lumii acesteia.

Un om cu ochii atinşi de al­beaţă vede lumina întunecată, mohorâtă. El nu poate vedea lumina curată. Tot aşa sunt şi cei cu ochii sufleteşti atinşi de albeaţa păcatului. Ei nu Mă pot vedea în lumina cea adevărată. ­Ei poate că Mă socotesc şi pe Mine un biet păcătos ca şi ei.

Ceea ce vreau Eu e să dăruiesc oamenilor mântuirea, şi această mântuire nu atârnă de părerea lumii. După cum Levi, care din coapsele lui Avraam a plătit ze­ciuiala, deşi nu se născuse încă, tot aşa credincioşii din toate neamurile şi din toate vremile au dobândit, prin Cruce, ispăşirea păcatelor lor, deşi ei nu se năs­cuseră încă în acel ceas. Crucea şi mântuirea Mea sunt pentru toate neamurile pământului (In 17, 20).

Sadhou Sundar Singh
La picioarele Stăpânului meu
Traducere de prof. dr. Gr. Cristescu şi Preot Iosif Trifa
Editura «Oastea Domnului», Sibiu, 2010

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!