Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home CĂTEVA CUGETĂRI ÎN LEGĂTURĂ CU PĂCATUL

CĂTEVA CUGETĂRI ÎN LEGĂTURĂ CU PĂCATUL

CĂTEVA CUGETĂRI ÎN LEGĂTURĂ CU PĂCATUL

„Păcatul să nu mai domnească în trupul vostru…”
(Rom 6, 12)

„Nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund faţa Lui…” (Isaia 59, 2)

„Păcatul este o ofensă pentru Dumnezeu. El este o săgeată îndreptată către inima lui Dumnezeu, este un atac asupra lui Dumnezeu.”
(«Misionarul Vieţii Creştine» nr. 21, 1940, pag. 1)

„Păcatul este o robie din care numai Iisus ne poate libera, o întinăciune pe care numai sângele Său o poate spăla.” («Glasul Dreptăţii» nr. 5, 1938, pag. 4)

„Păcatul este o atât de grea boală pentru om, încât numai Sfântul Duh îl poate libera de el.”
(«Familia Creştină» nr. 5-6, 1941, pag. 4)
„Păcatul este microbul sufletului. Dintre toţi microbii din lume, păcatul e cel mai primejdios şi acela se înmulţeşte mai repede.”
(«Viaţa Creştină» nr. 29, 1939, pag. 3)

„Păcatele sunt ca nişte cârlige ale diavolului de care-şi agaţă funiile lui, smucindu-le unde şi cum vrea el.”
(«Misionarul Vieţii Creştine» nr. 22, 1940, pag. 1)

„Păcatul e viermele care roade rădăcina de la pomul credinţei şi strică rodul dragostei, care nu mai poate ajunge la coacere.”
(«Misionarul Vieţii Creştine» nr. 22, 1940, pag. 5)

„Păcatul este înainte-mergătorul rătăcirilor şi înşelăciunilor diavolului.”
(«Familia Creştină» nr. 1, 1942, pag. 3)

„Păcătoşii sunt lunatici morali.”
(«Viaţa Creştină» nr. 29, 1939, pag. 3)

„Păcatele sunt stâncile ascunse de care se lovesc corăbiile vieţii, ducându-le la fund.”
(Calendarul «Familia Creştină» 1946, pag. 86)

„Orice păcat este o trădare faţă de Domnul, dacă stărui în el până la sfârşit.”
(«Viaţa Creştină» nr. 41, 1939, pag. 1)

„Păcatele credincioşilor, chiar şi cele mai mici, sunt luate drept puncte de ochire cu care Satana caută să lovească în slava şi cinstea Domnului.”
(«Familia Creştină» nr. 10-11, 1942, pag. 13)

„Păcatul nostru nu ne face rău numai nouă înşine, ci şi altora – chiar fără să se vadă aceasta.”
(«Familia Creştină» nr. 10-11, 1942, pag. 13)

„Păcatul l-a schimbat pe om, făptura iubită a lui Dumnezeu, într-un nenorocit.”
(«Misionarul Vieţii Creştine» nr. 21, 1940, pag. 1)

„Un caracter întreg înseamnă împotrivire faţă de păcat; un caracter slab înseamnă îngăduinţă faţă de păcat; şi fără caracter înseamnă a nu se împotrivi câtuşi de puţin păcatului.”
(«Familia Creştină» nr. 7, 1941, pag. 15)

„Dintre toate păcatele credincioşilor, cel mai grozav este trădarea.” (Recabiţii, pag. 5)
„A te lăuda cu păcatul este un păcat.”
(Calendarul «Familia Creştină» 1940, pag. 53)

„Ce este păcatul? Tot ceea ce mă desparte de Dumnezeu şi de semenii mei este păcat.”
(Calendarul «Familia Creştină» 1945, pag. 81)

„Începutul păcatului în viaţa fiecăruia din noi este: o privire, un gând, o poftă şi… cădere. Pentru că privirea naşte gândul, gândul naşte pofta şi pofta aduce căderea.”
(Calendarul «Familia Creştină» 1945, pag. 63)

„Desfrânarea e păcatul lumii de azi şi e calea cea largă pe care oamenii aleargă la pieire.”
(Calendarul «Familia Creştină» 1946, pag. 23)

„Dacă în inima ta stăpâneşte lumea, vei găsi uşor drumul ei.” («Hotărâţi şi statornici», pag. 19)

„Crâşma este scara pe care cobori în iad.”
(Calendarul «Familia Creştină» 1945, pag. 17)

„Unde-i păcatul, nu-i Dumnezeu.”
(«Viaţa Creştină» nr. 50, 1939, pag. 3)
„Nimic nu e atât de primejdios ca încrederea celui ce face păcate, gândindu-se că doar în mila Lui, Dumnezeu îl iartă.”
(Calendarul «Familia Creştină» 1946, pag. 77)

„Unde se duce casă bună cu păcatul, Dumnezeu nu poate să fie.”
(Hotărâţi şi statornici, pag. 26)

„Nimic nu întunecă ochiul sufletului mai mult şi nimic nu ucide cugetul mai sigur ca un păcat căruia, cu ştiinţă, i se face loc în inimă. O spărtură mică face ca un vapor mare să se scufunde şi o scânteie mică aprinde un foc mare.”
(Hrană pentru familia creştină, pag. 86)

„A glumi cu păcatul înseamnă orbie şi cea mai vinovată nepăsare pe care o poate avea cineva faţă de un lucru.”
(Hrană pentru familia creştină, pag. 67)

„Prin păcatul ascuns, omul răspândeşte în jurul său miasma morţii.”
(«Familia Creştină» 1942, nr. 10-11, pag. 13)
„Nu păcatul este acela care-l chinuieşte pe om, ci omul este acela care iubeşte şi doreşte păcatul şi nu vrea să se lepede de el. Pentru că, în măsura în care vrea, prin harul lui Dumnezeu, poate să şi fie liber de păcat.”
(Hrană pentru familia creştină, pag. 67)

„Înaintea lui Dumnezeu trebuie să ştii că nu este păcat mic. Toate sunt grele.”
(«Familia Creştină» nr. 1, 1942, pag. 7)

„Păcatul îl face pe om neliniştit. Omul care păcătuieşte îşi pierde pacea.”
(«Viaţa Creştină» nr. 18, 1939, pag. 2)

„Un singur păcat are în sine atât de multă întunecare, încât este în stare să umbrească chiar soarele.”
(«Viaţa Creştină» nr. 29, 1939, pag. 3)

„În orice pahar al plăcerii pământeşti (al păcatului) se află pe fund o scorpie: moartea.”
(«Viaţa Creştină» nr. 29, 1939, pag. 3)

„Ascultaţi ce vă spun şi nu cruţaţi niciodată un păcat mic!… Fiţi încredinţaţi că nici un om nelegiuit n-avea de gând să ajungă nelegiuit. Începe prin a-şi îngădui o mică abatere. Această mică abatere duce la abateri mai mari şi apoi – căderea…”
(Hrană pentru familia creştină, pag. 87)

„Orice păcat loveşte împotriva lui Dumnezeu în primul rând.” (Calendarul Tineretului 1947, pag. 21)

„Opreşte-te înainte de a face primul pas spre păcat, fiindcă după întâiul urmează ceilalţi paşi; şi este mai uşor să te păstrezi curat decât să te speli după ce te-ai murdărit.” (Calendarul Tineretului 1947, pag. 21)

„Dumnezeu şi păcatul stau pe două planuri opuse. Nimeni nu poate întoarce faţa către Dumnezeu până ce mai întâi nu întoarce spatele păcatului.”
(«Viaţa Creştină» nr. 29, 1939, pag. 3)

„Păcatul este atât de necurat pentru Dumnezeu, încât numai sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne poate curăţi.”
(«Familia Creştină» nr. 5-6, 1941, pag. 5)

„Păcatul este atât de scârbos pentru Dumnezeu cel drept, încât atrage după el pierzarea veşnică a celor care trăiesc şi mor murdăriţi de el.”
(«Familia Creştină» nr. 5-6, 1941, pag. 5)
„Cea mai mare greutate pe care o porţi nu-i nici familia, nici boala, nici sărăcia, nici lipsurile şi nevoile de care te plângi, ci e păcatul.”
(«Viaţa Creştină» nr. 43, 1939, pag. 1)

„Nesimţirea este una dintre cele mai grozave urmări ale păcatului.”
(«Viaţa Creştină» nr. 30, 1939, pag. 1)

„Primul rod al păcatului este un păcat mai mare; neascultarea naşte uciderea.”
(«Viaţa Creştină» nr. 29, 1939, pag. 3)

„A vorbi despre păcatul mic înseamnă a vorbi despre sămânţa cea mică a neghinei. Căci atât păcatul mic cât şi păcatul mare au un viitor mare.”
(«Viaţa Creştină» nr. 29, 1939, pag. 3)

„Un singur păcat – şi este destul ca să doboare pe cel mai puternic om.” («Viaţa Creştină» nr. 29, 1939, pag. 3)

„Ori de câte ori păcătuim, cerem răstignirea Domnului. Ori de câte ori alegem păcatul, stăm şi noi în ceata celor ce strigă: «Vrem pe Baraba… iar Iisus să fie răstignit».”
(«Misionarul Vieţii Creştine» nr. 17, 1940, pag. 1)
„Ori de câte ori faci voia ta, lucrând păcatul, tu te faci dumnezeu şi pe Dumnezeu Îl cobori mai jos decât omul.”
(«Misionarul Vieţii Creştine» nr. 21, 1940, pag. 1)

„Plăcerile păcatului smulg de la păcătoşi danii pe care niciodată n-ar fi în stare să le jertfească într-o faptă de iubire.”
(«Familia Creştină» nr. 3, 1941, pag. 1)

„De plâns este omul gârbov şi de plâns este omul orb. Dar, decât aceştia, mai de plâns este cel care caută să-şi îndreptăţească păcatele şi să se întărească în necredinţă.” («Viaţa Creştină» nr. 29, 1939, pag. 3)

„Nimic nu este mai delicat decât vârful unui ac; dar după ce şi-a făcut loc, trage tot firul după el. Aşa e şi cu păcatul mic.”
(Hrană pentru familia creştină», pag. 88)

„Păcatul este o robie de care numai Domnul Iisus ne poate elibera.”
(«Viaţa Creştină» nr. 3, 1939, pag. 2)

Culese din volumul
«Firimituri de la masa Harului»

Păcatul / Ioan Marini. – Sibiu: Oastea Domnului, 2010

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!