Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Dumnezeu, face aşa minuni prin aleşii Lui

Dumnezeu, face aşa minuni prin aleşii Lui

Dumnezeu, face aşa minuni prin aleşii Lui

Era o soră în satul nostru care a născut un copil ce avea o mână bol­navă, ca paralizată. Putea să-şi mişte o singură mână; cealaltă, cum o aşeza, aşa rămânea. Mare le-a fost durerea părinţilor că copilul lor va fi fără o mână.

Fratele Petre hotărî ca, într-o sea­ră, să se facă adunarea la sora respec­tivă. A fost o adunare minunată, spu­nea sora, care şi ea mi-a povestit cele întâmplate. După plecarea fraţilor, sora avu o vedenie. În casa ei a apărut Maica Domnului şi stătea exact în locul de unde vorbise mai înainte, din Cu­vân­tul Domnului, fratele Petre.

Maica Domnului ţinea în braţe co­pilul surorii, care acum se juca cu a­mân­două mâinile. Nu mai avea mâna bolnavă. Sora zice că se minuna şi nu înţelegea nicicum minunea. S-a deş­tep­tat din vedenie, dar toată fiinţa ei se simţea copleşită încă de vizi­unea strălucitoare ce o avu mai îna­inte. Trăia o bucurie nedescrisă că a ve­nit Maica Domnului în casa ei. În acelaşi timp, avea şi un semn mare de întrebare: oare copilul ei acum chiar are mâna sănătoasă?

Copilul dormea. „Oare să-l tre­zesc, se gândea ea, să văd dacă într-adevăr minu­nea s-a făcut?… Sau să-l las până se va trezi singur?” I-a fost milă să-l trezească chiar atunci. Alese să mai aştepte până se va trezi. Şi când copilul s-a trezit şi i-a desfăcut învelitoarea, rămase cu răsuflarea oprită. Într‑ade­văr, mâna bolnavă îi era ca şi cealaltă. Copilul începu să-şi mişte amândouă mâinile. Sora iz­bucni în plâns şi, cât în genunchi, cât umblând prin casă, dădea slavă lui Dumnezeu, Care face aşa minuni prin aleşii Lui.

Viorel Bar (din «Iisus Biruitorul», nr. 33 / aug. 2011

Frate de aur şi de miere sfântă – Popa Petru de la Săucani / Rus Ovidiu. – Sibiu : Oastea Domnului, 2014

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!