Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home „E vremea postului. Cum să ne purtăm noi faţă de Tainele Bisericii şi faţă de înfrânare?”

„E vremea postului. Cum să ne purtăm noi faţă de Tainele Bisericii şi faţă de înfrânare?”

„E vremea postului. Cum să ne purtăm noi faţă de Tainele Bisericii şi faţă de înfrânare?”

Frate, aceste două părţi ale întrebării se întregesc una pe alta şi depind una de cealaltă. Cine cunoaşte Cuvântul Sfintei Scripturi şi al Sfinţilor noştri Părinţi duhovniceşti nici nu mai pune astfel de întrebări, fiindcă asupra împlinirii lor nu mai are nici o îndoială. Dacă noi avem naşterea din nou, adică dacă avem ungerea Sfântului Duh, de care spune Mântuitorul în Evanghelia după Ioan capitolul 16, versetele 13 până la 15, ea ne călăuzeşte în tot adevărul. Sfântul Apostol Ioan spune limpede şi la I Ioan capitolul 2 versetele 24 până la 29: „Ce aţi auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce aţi auzit de la început, voi veţi rămâne în Fiul şi în Tatăl. Şi făgăduinţa pe care ne-a făcut-o El este aceasta: viaţa veşnică. V-am scris aceste lucruri în vederea celor care caută să vă rătăcească. Cât despre voi, ungerea pe care aţi primit-o da la El rămâne în voi şi n-aveţi trebuinţă să vă înveţe cineva; ci, după cum ungerea Lui vă învaţă despre toate lucrurile şi este adevărată, şi nu este o minciună, rămâneţi în El, după cum v-a învăţat ea. Pentru ca atunci când Se va arăta El să avem îndrăzneală şi, la venirea Lui, să nu rămânem de ruşine şi depărtaţi de El. Oricine trăieşte în neprihănire este născut din El”.

Deci scurt: învăţătura adevărată, credinţa adevărată şi trăirea adevărată. Cine nu le are va rămâne de ruşine şi va fi depărtat de Iisus. Învăţătura noastră de la început, aşa cum am primit-o noi, aşa a fost. Iar noi trebuie să rămânem în ce‑am auzit de la început. De la început ştim că, în vremea sfântului post, fiecare dintre noi trebuie să împlinim cu o bucurie sfântă şi plină de evlavie Taina Mărturisirii şi Împărtăşirii cu Cina Domnului, cu Trupul şi Sângele Lui. Împărtăşania aceasta cu Trupul şi Sângele Sfânt ne-a poruncit-o şi ne-a învăţat-o El Însuşi. Şi ungerea pe care-o avem de la Duhul Sfânt ne-nvaţă s-o primim şi s-o păstrăm cum am primit-o la naşterea noastră din nou. Şi după cum ne-a învăţat şi Părintele nostru Iosif, care ne-a născut pe noi prin Evanghelie. Fie că o facem cu tot grupul frăţesc din localitate, fie că o facem doi sau trei numai sau numai unul singur, după împrejurări, noi trebuie să împlinim această poruncă, fiindcă Mântuitorul nostru Iisus ne-a poruncit: „să faceţi aceasta” (Lc 22, 19 şi I Cor 11, 24). Şi o facem, şi trebuie să o facem cum o face Biserica noastră strămoşească, fără să mai adăugăm ori să scoatem şi fără să ne mai îndoim cu privire la ceva niciodată. Ci dintr-o adâncă şi evlavioasă încredinţare asupra întregului adevăr al Tainei acesteia sfinte şi mari.

preluat din «Străngeţi fărâmăturile» vol. 3

RĂSPUNS CELOR TREI FRAŢI
Scrisoare-răspuns a fratelui Traian Dorz – martie 1984

error

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!