Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Prin Har suntem învredniciţi să fim părtaşi unui legământ nou şi sfânt

Prin Har suntem învredniciţi să fim părtaşi unui legământ nou şi sfânt

Prin Har suntem învredniciţi să fim părtaşi unui legământ nou şi sfânt

Prin Har suntem învredniciţi să fim părtaşi unui legământ nou şi sfânt, al unui nou aşezământ, nu al literei sau al slovei, ci părtaşi Duhului Sfânt, căci litera ucide, iar Duhul face viu (cf. II Cor 3, 6).

Prin urmare, tu cel care vrei şi te sileşti prin Har să trăieşti viaţa în Hristos-Domnul şi-n neprihănirea Lui, vei atrage asupra-ţi ura oamenilor nelegiuiţi. Izolându-te de oamenii răi şi lumeşti, căutând alte locuri, vei da peste alţii şi mai răi. Oamenii răi, înghiţiţi de slovă, vor exista totdeauna şi pretutindeni. Neghina va creşte împreună cu grâul până la seceriş (cf. Mt 13, 24-30), iar lumina se aprinde şi se pune în sfeşnic, ca să lumineze tuturor celor din casă (cf. Mt 5, 15).

Grâul se va pune în grânare pentru belşug, iar pleava o va arde focul… Dumnezeu te-a luminat, ţi-a deschis înţelegerea tainelor Sale, vistieria inimii, în măsura în care, ca şi Avraam sau Pavel, te-ai făcut una cu Stăpânul care te-a dat lucrării Sale, una cu lucrarea în care te-a aşezat; şi vei fi un stâlp de nădejde sau o povară, o comoară sau un balast, prilej de binecuvântare sau amărăciune, de bucurie sau întristare, după îngerul iubirii sau demonul monstruos al nelegiuirii care domneşte în mădulare. Vei creşte în lucrarea Domnului câtă vreme mergi cu fraţii alături pe calea pe care ai fost îndrumat şi ţii cu tărie neschimbată solia ce ţi s-a încredinţat. Când ţi-ai schimbat părerile, mersul, şi mergi alături de cale, atunci şi Dumnezeu te-a lepădat, şi sfeşnicul tău va fi luat din locul lui şi dat altuia (cf. Apoc 2, 5).

Când s-a gătat petrolul din lampă, uleiul din candelă, legătura becului cu uzina producătoare de curent, atunci şi lumina şi-a sfârşit rolul binefăcător de a lumina. Tot astfel şi duhovniceşte. Când omenescul din noi, ademenirile-i creatoare se ridică să întunece curăţia sau sfinţenia Bibliei nemuritoare, căutând să schimbe sau să strâmbe calea sau mersul înainte (vezi Gal 5, 12), depărteze-se cei care strâmbă calea, pătează cugetările sfinte ale fraţilor, făcându-se vinovaţi de păcate împotriva fraţilor pentru care a murit Hristos (cf. I Cor 8, 11-13).

De aceea, ca să fii pricină de bucurie Domnului şi Lucrării Sale, fraţilor în credinţă, lumina ta să lumineze în locul unde eşti, şi toarnă mereu untdelemn în candela vieţii duhovniceşti, ca să nu se stingă.

Biserica din casa ta / Cornel Rusu. – Sibiu : Oastea Domnului, 2011

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *