Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home IISUS ÎN TEMPLU ÎNVĂŢA NORODUL (I)

IISUS ÎN TEMPLU ÎNVĂŢA NORODUL (I)

IISUS ÎN TEMPLU ÎNVĂŢA NORODUL (I)

Pe la jumătatea praznicului, Iisus S-a suit la Templu şi învăţa norodul.

Templul este Casa lui Dumnezeu (Luca 19, 46).
Templul este Casa de rugăciune şi de învăţătură dumnezeiască (I Împ. 8, 33; 9, 3).
De aceea Mântuitorul nostru Iisus Hristos,  cu toată împotrivirea vrăjmaşilor Lui,  acolo, în Templu, dorea mai cu bucurie să înveţe norodul şi să propovăduiască voia Tatălui Ceresc (Ioan 2, 16).
Domnul Hristos propovăduia pe câmp sau prin case numai atunci când Templul era închis,
sau când era prea departe, sau când Îi era refuzată lucrarea în el.
Când cei care ţineau pe nedrept cheile Îi închideau uşa Templului şi nu-L lăsau pe Fiul să intre în Casa Tatălui Său, atunci, doar atunci El nu era în Templu.
Dacă totdeauna templele I-ar fi fost deschise şi Hristos ar fi fost primit şi ascultat în ele cu bunăvoinţă, El n-ar fi făcut adunări cu ai Săi niciodată decât în temple.
Peste tot, Domnul Iisus ar fi umblat să adune şi să înveţe noroadele numai în Casa Domnului, numai în Casa Tatălui Său cel Ceresc, în Casa care este cu adevărat o Casă de rugăciune pentru toate popoarele (Luca 19, 46).
Căci acolo se cuvine să fie descoperite lucrurile sfinte ale lui Dumnezeu.
Fiindcă, dacă miezul e sfânt, şi coaja trebuie să fie sfântă.
Dacă e conţinutul sfânt, apoi sfânt trebuie să fie şi vasul.
Dacă slujba e sfântă, sfânt trebuie să fie şi locul unde se face ea.
Oricât de curate ar fi celelalte case şi oricât de curată ar fi viaţa celor care locuiesc acolo, tot se petrec în aceste case şi atâtea lucruri nepotrivite cu sfinţenia prezenţei lui Dumnezeu.
Dar Casa destinată Domnului este sfântă şi în locul acela nu se mai face nimic altceva decât rugăciuni şi se aduc mulţumiri şi slavă pentru Dumnezeu.

Dacă în Templul Domnului se mai petrec uneori lucruri neîngăduite, este numai din vina unora care n-au credinţă (II Tes. 3, 2), dar aceasta nu trebuie să ne facă să părăsim şi să osândim însuşi Templul,
căci necredinţa unora… nu poate ea nimici credincioşia lui Dumnezeu (Rom. 3, 3).
Nimeni nu leapădă haina lui cea bună pentru că s-a suit pe ea o omidă scârboasă, ci aruncă îndată omida şi-şi păstrează haina.
Nimeni nu-şi lasă casa lui numai pentru că într-un moment a intrat acolo un porc murdar,
ci alungă porcul şi îşi păstrează casa.
Nici Domnul nu l-a lepădat pe poporul Său şi nu Şi-a lepădat nici Templul Său (Rom. 11, 1; Isaia 60, 1-15; Ps. 69, 9) din pricina unora care le necinstesc, ci îi va lepăda numai pe cei care necinstesc aceste sfinte lucruri şi locuri ale Lui.
Va nimici numai ceea ce întinează şi strică frumuseţea şi armonia lor (I Cor. 3, 17).
Dar cât de curate sunt acestea pentru cei curaţi!

Va urma…

Traian Dorz, din “Hristos – Învăţătorul nostru”

Author: Adi.Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *