Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Învăţătura talanţilor.

Învăţătura talanţilor.

Învăţătura talanţilor.


Ce sunt talanţii?
Talanţii erau în vechime valori foarte mari. Un talant de argint, preţuia cam 400 mii lei, iar un talant de aur cam 5 milioane lei, în banii de azi.

Darurile, pe care le-am primit noi de la Dumnezeu, sunt daruri foarte mari, de aceea Domnul Iisus le numeşte talanţi. Astfel, viaţa, sănătatea, averea, darul de a vorbi, de a cânta, de a scrie etc., etc. sunt talanţi, sunt bunuri venite de sus, toate le avem de la Dumnezeu. Şi El aşteaptă să punem în slujba Lui tot ce avem şi tot ce suntem.

Au câştigat alţi cinci şi alţi doi talanţi. Cei ce au primit talanţi, au fost datori să-i pună în slujba Stăpânului, câştigând alţi talanţi cu ei. Ce trebuie să câştigăm noi? Nu este decât un singur răspuns: trebuie să câştigăm suflete pierdute.

Fiecare din noi este dator să depună toate talentele, toate darurile, toţi talanţii în slujba câştigării de suflete pentru Hristos. Aceasta e lucrarea cea mai mare la care suntem chemaţi fiecare din noi.

Răsplata va fi mare.

Cel cu un talant.

Acesta e omul obişnuit, omul pe care-l întâlneşti la tot pasul, care spune că el n-are daruri şi nu-i chemat în slujba Domnului. E omul ce trăieşte numai pentru sine, care foloseşte ce are numai pentru sine, care foloseşte ce are numai pentru interesele pământului. El şi-a îngropat talantul în pământ şi n-a câştigat nici un suflet pentru Hristos.

A folosi ce ai, a folosi darurile, talanţii ce-ai primit de la Dumnezeu pentru interesele pământeşti şi nu pentru împărăţia lui Dumnezeu şi câştigarea de suflete, înseamnă a îngropa talantul în pământ şi acesta, fireşte, nu poate aduce nici un câştig. Răspunderea acestor oameni este osânda, locul de chin. Aşa spune Evanghelia.

Pune talantul în „negoţ“ – câştigă suflete pentru Hristos.

Cititorule! Şi tu eşti unul din cei care au primit de la Dumnezeu unul, doi sau chiar cinci talanţi: sănătate, avere, daruri, minte, înţelepciune, o stare bună şi alte daruri de preţ. Ce-ai făcut cu talanţii primiţi? I-ai folosit numai pentru tine, pentru interesele tale pământeşti şi ale lumii, adică i-ai îngropat în pământ, ori i-ai pus în „negoţ“, adică în slujba Domnului, pentru a câştiga suflete pentru Hristos?

Vine timpul şi nu mai este mult până atunci, când Stăpânul va veni şi va cere fiecăruia socoteală de felul cum a folosit talanţii ce i s-au încredinţat.

Ce vei răspunde atunci? Dacă vei putea să arăţi un „câştig“, ferice de tine; dar dacă nu vei fi decât ceea ce a dat cel ce primise un talant, va fi vai!

Întoarce-te la Dumnezeu, dragă cititorule, primeşte-L pe Domnul Iisus ca Mântuitor al tău şi pune-ţi viaţa în slujba Lui… Pune totul la picioarele Lui, pune tot ce ai în slujba sufletelor, câştigă pe cei pierduţi pentru Hristos şi răsplată mare vei avea.

Dacă păstrezi totul pentru tine, vei pierde totul şi te vei pierde şi pe tine, cum a pierdut şi s-a pierdut în osândă cel ce primise un talant. Dar, punând totul în slujba Domnului, nu numai că n-ai pierdut nimic, dar vei avea cerul cu toate bogăţiile lui măreţe.

Ioan Marini, din vol. “Gânduri creştine” (vol. 2)

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *