Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Mulţumim lui Dumnezeu în această seară pentru această pescuire minunată

Mulţumim lui Dumnezeu în această seară pentru această pescuire minunată

Mulţumim lui Dumnezeu în această seară pentru această pescuire minunată

În Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

Tatăl nostru Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău. Vină împărăţia Ta, facă-se voia Ta precum în cer, aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre precum iertăm şi noi greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Că a Ta este împărăţia şi puterea, şi slava acum şi-n vecii vecilor. Amin.

Mulţumim, Doamne Dumnezeul nostru, pentru această noapte minunată şi pentru această pescuire fericită. Mulţumim pentru fraţii şi surorile noastre care ne simţim aici aşa de fericiţi în mreaja Ta, în mâinile Tale, în Lucrarea Ta, în luntrea Ta, în Oastea Ta.

Binecuvântează-i pe toţi înaintaşii noştri, părinţii, mamele, taţii noştri care ne-au vestit nouă Cuvântul Tău şi care ne-au adus pe noi în mreaja aceasta a Ta fericită. Răsplăteşte tuturor celor care au ostenit pe toate drumurile locurilor acestora să pescuiască pentru Tine suflete spre viaţa veşnică; să le smulgă din apele murdare ale lumii şi ale păcatelor, care duc la moarte şi la otravă, şi să le aducă în apele limpezi ale Evangheliei Tale, în apele cele calde şi dulci ale Oastei Tale, ale adunării Tale, ale Bisericii Tale.

Îţi mulţumim din toată inima pentru că Te-ai îndurat de ţara noastră să-i trimiţi un astfel de pescar minunat cum a fost Părintele Iosif, care ne-a prins şi pe noi în mreaja cea dulce a Evangheliei. Că ne-a tras acum în corabia Ta, corabia Ta mântuitoare, corabia mântuitoare a Bisericii Tale Vii, care înaintează spre Patria Cerească.

Binecuvântează-i apoi pe toţi ceilalţi fraţi ai noştri, surorile noastre care, înainte de noi, au vestit Cuvântul Tău în părţile acestea şi au alergat ca nişte pescari harnici, să pescuiască din valurile lumii acesteia atâtea suflete, printre care şi pe noi. Îţi mulţumim. Acum Te rugăm, păstrează-ne în corabia Ta sfântă. Treci cu noi peste valurile lumii acesteia. Nu ne lăsa să ne mai afundăm în valurile ei murdare, ci ajută-ne să vâslim cu toată puterea, dorind spre apele Ierusalimului ceresc, spre marea de cristal pe care se veselesc şi se bucură cei care au biruit, cei care au rămas credincioşi până la moarte şi au căpătat cununa vieţii. Aşa de puţin mai avem şi noi până acolo, Doamne! Dă-ne putere! Trimite Vântul cel ceresc al Duhului Sfânt să împingă mai repede corabia cu noi, ca să putem ajunge acasă.

Iar până atunci, Te rugăm, ai milă de cei care încă mai înoată în valurile păcatului. Ai milă de copiii noştri, de părinţii noştri, de soţii şi de soţiile noastre, de fraţii şi surorile noastre, de vecinii, de prietenii, de rudeniile, de cunoscuţii noştri, de sătenii noştri care încă trăiesc în păcat şi nu Te cunosc pe Tine. Trezeşte-le şi lor mintea prin lumina harului Tău. Trimite-le şi lor, Doamne, o mreajă cerească, care să-i tragă din valurile lumii şi să-i întoarcă spre Împărăţia Ta. Ca să nu piară nimeni în aceste valuri murdare, ci să scape toţi la lumina şi la limpezimea izvoarelor cereşti.

Mulţumim pentru seara aceasta de pescuire minunată. Mulţumim pentru fraţii pescuitori care au aruncat mrejele; pentru surorile noastre care au pescuit cu mreaja cea dulce a poeziilor şi a cântării. Pentru cei care au căutat să ne atragă cu mreaja rugăciunii, Te rugăm să-i binecuvântezi. Şi să-i binecuvântezi pe toţi fraţii şi surorile noastre care, într-o adunare ca asta sau la nunţi, sau la întâlniri frăţeşti, au mai avut din partea Ta astfel de bucurii cereşti cum am avut noi. Te rugăm să faci ca, şi acolo, sufletele care nu s-au predat să se predea Ţie. Iar cei care Ţi s-au predat să-Ţi rămână credincioşi mai hotărâţi. Sfinţeşte-ne tot mai mult. Curăţeşte-ne tot mai mult. Şi, din buni, cum am fost, fă-ne şi mai buni. Din credincioşi, fă-ne mai credincioşi. Din ascultători, fă-ne mai ascultători. Şi, dacă până acuma ne-am lepădat numai pe jumătate de păcat şi de lume, ajută-ne să ne lepădăm de tot, pentru ca să putem căpăta deplin mântuirea şi iertarea păcatelor noastre.

Te rugăm să binecuvântezi încă o dată locul acesta, corabia aceasta a fratelui Simon, dragul nostru frate, şi a sorei noastre, care s-a deschis cu dragoste pentru Tine, să poţi mărturisi Evanghelia. Binecuvântează şi celelalte corăbii. Foloseşte-le spre slava Ta. Corăbiile caselor noastre, ale tuturor, foloseşte-le, Doamne, pentru Cuvântul Tău. Că dacă Tu ai loc acuma în casa noastră, vom avea şi noi odată loc atunci în casa Ta. Şi dacă noi Îţi deschidem cu drag acuma poarta noastră, casa noastră, inima noastră, Tu ne vei deschide la fel porţile Tale, inima Ta, Împărăţia Ta.

Traian Dorz

preluat din «Străngeţi fărâmăturile» vol. 5

246. ADUNAREA NOASTRĂ…
Fragment dintr-o vorbire şi rugăciunea fratelui Traian Dorz de la o adunare

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!