„Ne-a dat afară… şi pe urmă a plâns…”

«Am 55 de ani de preoţie şi o zi mai fericită ca aceasta n-am avut». Din biruinţele de la frontul din Studina – Romanaţi. 150 de ostaşi noi

„…Cucernice Părinte Trifa,
Cu prilejul adunării de la Maglavit, când s-a vestit minunea de la Golgota, un om s-a apropiat de noi şi ne-a rugat să-l cercetăm în sat la el, abonându-se şi la foaia «Isus Biruitorul». Ajunşi acasă, am primit o scrisoare stropită cu lacrimi, în care ne chema la el.

În ziua Înălţării Sf. Cruci, am plecat spre com. Fărcaş, să-l cercetăm. După o cale de 30 km am ajuns în sat. Cinci fraţi ne-am prezentat părintelui din localitate, să-l rugăm să ne dea voie să facem adunare. Era un părinte bătrân – 78 de ani.

Cum ne-a văzut, s-a repezit la noi:
– Ce e cu voi? Ce vreţi în satul meu?
– Suntem, părinte, din Oastea Domnului şi am venit să vestim pe Iisus…
– Ce Oastea Domnului? Eu n-am nevoie de Oaste în sat la mine. N-am să las nici un om să intre în Oaste…

Am răbdat, tăcuţi, totul. Am rugat însă pe părintele să ne lase să ţinem adunare şi dacă nu-i va plăcea, plecăm din sat. S-a gândit părintele şi ne-a permis.

Biserica era plină. Nu mai încăpea lumea. Părintele ne privea cu mirare că venim la biserică. Credea că suntem sectari. După-masă, la ora 3, curtea bisericii era plină de lume. Se deschide adunarea în frunte cu părintele. Fratele A. S. Vărgului arată ce este Oastea şi ce vrem noi. Vorbesc fr. Florea Pârvan, Gh. Colac, Radu Burda, Dumitru Gălan şi fr. Marin P. Guicin. O fetiţă declamă o zguduitoare poezie.

Toată mulţimea era cutremurată. Cuvântările deschid râuri de lacrimi. Părintele plângea. Lacrimile curgeau şiroaie.

La sfârşit, se ridică părintele şi zice: «Am 78 de ani, dintre care 55 de preoţie şi n-am avut o zi mai fericită. Le mulţumesc celor ce au ostenit în satul meu, ca să ne arate şi nouă o viaţă nouă. Bine ar fi să facem şi noi ca ei». Şi lumea striga: Bine ar fi, taică părinte!

Întrebăm cine vrea să se hotărască să lupte alături de noi; 150 de oameni s au înscris în rândurile noastre şi vă rugăm să-i socotiţi ostaşi luptători. (Numele lor s-au trecut în Cartea Oastei).

Slăvit să fie Iisus Biruitorul!

Alex. P. Vărgului şi Marin P. Guicin,
ostaşi ai Domnului“
«Isus Biruitorul» nr. 41, din 6 oct. 1935

Lasă un răspuns