Mărturii

Pe urmele Mântuitorului – Alte amintiri biblice

Locul Botezului Mântuitorului Hristos

Pe locul unde S-a botezat Mântuitorul s-a petrecut şi minunea cu trecerea israelitenilor prin apele Ior­danului care s-au desfăcut în două (citiţi pe larg în cartea lui Iosua, cap.3 şi 4).

După trecerea Iordanului, Iosua a luat douăspre­zece pietre din mijlocul Iordanului ca pe o mărturie despre „ce minuni a făcut Domnul cu poporul Său”.

Tot pe acest loc s-a petrecut mai târziu şi minunata trecere a lui Ilie proorocul şi a lui Elisei. Ilie cu Elisei plecară din Ierihon spre Iordan, şi când au ajuns aici, „Ilie şi-a luat mantia şi strângând-o vălătuc a lovit cu ea apa, şi aceasta s-a strâns la dreapta şi la stânga şi au trecut ca pe uscat… Pe când mergeau ei aşa pe drum şi grăiau, deodată s-a ivit un car şi cai de foc şi, des-părtindu-i pe unul de altul, a ridicat pe Ilie în vârtej de vânt la cer… Şi a luat mantia lui Ilie care căzuse de la acesta şi a lovit apa cu ea… şi s-a tras la dreapta şi la stânga şi a trecut EliseL.” (citiţi pe larg în cartea 4 Regi – în editura britanică 2 împăraţi – cap.2).

Adică şi minunea înălţării lui Ilie la cer s-a petrecut lângă locul unde S-a botezat Mântuitorul în Iordan.

Tot aici în preajma Iordanului spune Biblia că a fost şi pârâul Horat în care Domnul l-a ascuns pe Ilie şi l-a hrănit cu ajutorul corbilor (3 Regi – l împăraţi -cap. 17,1-7).

Tot aici la Iordan s-a petrecut şi minunea tămă­duirii lui Neeman cel plin de lepră, căpetenia oştirii regelui Siriei, pe care Elisei proorocul l-a vindecat zicându-i: „Mergi de te spală de şapte ori în Iordan, că ţi se va înnoi trupul tău şi vei fi curat… Şi s-a cufundat Neeman de şapte ori în Iordan şi i s-a înnoit trupul ca trupul unui copil mic şi s-a curăţit” (4 Regi – 2 împăraţi – cap. 5, vers 14).

Citind aici lângă Iordan această istorie, mă gân­desc la lepra cea spurcată a păcatului care a cuprins sufletul oamenilor de azi, şi oamenii nu umblă să se curate de ea.

Ne pregătim de plecare spre Ierihon. Strângân-du-ne la un loc de pe ţărmurii Iordanului pe unde ne-am spălat, am înţeles că unul din pelerinii noştri încercând să bage apă în sticlă a alunecat în Iordan şi, cum era îmbrăcat, era cât pe aci să se înece. Răsuflăm uşuraţi şi mulţumim lui Dumnezeu că ne-a ferit de nenorocire.

  Părintele Iosif  Trifa
din volumul “Pe urmele Mântuitorului

Lasă un răspuns