Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Poruncă nouă dau vouă: să vă iubiţi unii pe alţii cum Eu v-am iubit pe voi ( IX )

Poruncă nouă dau vouă: să vă iubiţi unii pe alţii cum Eu v-am iubit pe voi ( IX )

Poruncă nouă dau vouă: să vă iubiţi unii pe alţii cum Eu v-am iubit pe voi ( IX )

– Ioan 13, 34 –

Să mergem, iubiţilor, în şcoala iubirii lui Iisus Hristos, să învăţăm cum trebuie să ne iubim unii pe alţii: aşa cum ne-a iubit El pe noi. Să mergem la Apostolul Pavel, care a cunoscut gândul Domnului Iisus ca nimeni altul, şi să învăţăm taina poruncii noi, a iubirii. Pentru Apostolul Pavel, Biserica este templu. În templu, toate pietrele sunt clădite una pe alta şi se susţin una de cealaltă. Dar pentru acelaşi Apostol Pavel biserica este un trup – Trupul lui Hristos. În trup, fiecare mădular este legat de celălalt prin încheieturi. Fiecare mădular îşi are partea sa în trup, iar toate laolaltă formează un corp întreg. În acelaşi timp, pentru Apostolul Pavel, Biserica este o familie şi toţi cei care Îl urmează pe Domnul Hristos formează această familie, ca fraţi şi surori, trăind viaţa lor sub legea iubirii. Înţelegi tu, frate drag, taina acestei iubiri?

O, voi toţi vestitorii Domnului, mai puteţi rămâne oare nepăsători faţă de porunca cea nouă, cea mai mare poruncă – a iubirii? E timpul să vă puneţi pe lucru. E timpul să aflaţi taina şi înţelesul iubirii creştine şi s-o vestiţi cu grai de foc tuturor fraţilor şi celor din jurul vostru. De ce să rămână ascunse de noi cuvintele: „precum Eu v-am iubit“, când a­ceas­tă iubire este semnul care dovedeşte despre noi că suntem ai lui Hristos?

Iubiţi-vă unul pe altul precum Eu v-am iubit pe voi. Aceasta este dorinţa aprinsă a Domnului Hristos cu privire la noi. Aceasta a fost marea Lui dorinţă care L-a stăpânit în ultima seară a vieţii Lui pământeşti şi aceasta o doreşte El şi azi de la cei credincioşi şi de la toţi creştinii. Cât de mult a dorit El ca urmaşii Lui să se iubească unul pe altul se dovedeşte prin faptul că El nu numai a poruncit aceasta, ci S-a şi rugat pentru aceasta Tatălui Ceresc. În rugăciunea Lui din Evanghelia după Ioan cap. 17, cea mai înaltă, mai stăruitoare şi mult repetata Lui cerere a fost: „ca şi ei să fie una precum şi Noi suntem una“. Atât din porunca cea nouă, cât şi din rugăciunea aceasta, se vede lămurit că unicul semn prin care lumea îi va cunoaşte pe adevăraţii următori ai lui Hristos este iubirea lor arătată faptic unul către altul. Hristos nu Se roagă pentru lume. Rugăciunea Lui e pentru Apostoli şi pentru marea mulţime care va crede în Numele Lui. Prin urmare, rugăciunea Lui a fost şi pentru noi. El şi acum mijloceşte la Tatăl pentru noi, „ca să avem dra­goste unul către altul“.

În iubirea noastră faţă de toţi fraţii se arată iubirea noastră faţă de Domnul. Această iubire Îl proslăveşte.

O, voi toţi acei care pretindeţi că sunteţi creştini şi că Îl urmaţi pe Domnul Hristos! E timpul să înţelegeţi ceea ce El ne-a spus, ne-a poruncit şi S-a rugat pentru noi la Tatăl: să vă iubiţi unii pe alţii; „cum v-am iubit Eu“, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii. „Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii“ (Ioan 13, 34–35).

Ioan Marini, din vol. “Gânduri creştine” (vol. 1)

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *