Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Răspunsuri duhovniceşti: Despre cinstirea Maicii Domnului

Răspunsuri duhovniceşti: Despre cinstirea Maicii Domnului

Răspunsuri duhovniceşti: Despre cinstirea Maicii Domnului

1)   Începe Postul Sf. Maria. De ce are Ea nevoie de postirea noastră? Ce acatiste/paraclise  sunt mai de folos să fie citite până în ziua de 15 august? 
 R : Noi postim ca să putem iubi mai mult pe Dumnezeu și pe semenii noștri. Acesta este rostul postului. În cazul de față ne arătăm  iubirea față de Maica Dumnezeului nostru, Împărăteasa cerului și a pământului, dovedind astfel cea mai frumoasă declarație de prețuire a noastră față de rolul Ei în mântuirea noastră.
 Pentru credincioşii care respectă toate canoanele bisericeşti, postul Sfintei Marii este considerat la fel de sever ca postul de dinaintea Învierii Domnului. Tipicul cel Mare şi învăţătura pentru posturi din Ceaslovul Mare prescriu ajunare luni, miercuri şi vineri, până la Ceasul IX, adică până la ora 15.00, când se consumă mâncare uscată.
Marţi şi joi se consumă legume fierte, fără untdelemn, iar Sâmbăta şi Duminica se pot consuma untdelemn şi vin.
În 6 august (sărbătoarea Schimbării la faţă), în orice zi ar cădea, se face dezlegare la untdelemn, peşte şi vin. În timpul acestui post se citesc în special rugăciuni către Maica Domnului, precum cele două Paraclise ale Maicii Domnului, din Ceaslov.

2)  Cei care sunt botezaţi cu numele Maria/ Marian sau derivate sunt protejaţi de Maica Domnului?
R : Maria este unul dintre cele mai întâlnite şi mai frumoase nume, deoarece astfel s-a numit Maica Domnului, Fecioara Maria, mama cea după trup a Mântuitorului nostru  Iisus Hristos. Maica Domnului este pentru creştini icoana dragostei fără sfârşit, ea rugându-se fără încetare pentru noi, oamenii. Este o pildă vie de sfinţenie, de bunătate şi smerenie.
Pentru orice fată sau femeie este o binecuvântare să poarte acest sfânt nume, ce arată dragoste, ocrotire şi smerenie, căci doar cel simplu, iubitor şi smerit poate fi îndrăgit şi iubit de cei din jur.
3)  Totuşi printre copiii care mor de cancer ori în cumplite accidente auto, mulţi poartă astfel de nume. Cum se explică faptul că Fecioara nu-i ocroteşte?
R :  Maica Domnului nu este aducătoare de rău în viața creștinilor. Din acatistul Maicii Domnului , povatuitoarea copiilor , am să reproduc câteva rânduri  :
 “Să se bucure credincioşii şi să se veselească şi nimeni să nu le stea împotrivă, ştiind că mare ajutor au de la Maica Domnului, Maica rugăciunii şi a evlaviei, care ascultă cu îndurare cererile înălţate din adâncul inimii :
Povăţuieşte copiii, să-ţi cânte „Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine!”;
Povăţuieşte copiii, aducându-i la cunoştinţa minunilor tale;
Povăţuieşte copiii, vădindu-te Maică a lor şi a celor ce te laudă;
Povăţuieşte copiii, să Îl iubească pe Hristos, Mântuitorul lumii;
Povăţuieşte copiii, să facă voia Fiului Tău şi Dumnezeului nostru;
Povăţuieşte copiii, crescându-i ca pe nişte fii ai Părintelui Ceresc;
Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc !
4)   Romano-catolicii sunt mari cinstitori ai Fecioarei, se spune că aceasta apare periodic la Medjugorje în Bosnia! Să credem în acele apariţii miraculoase?
E bine ca un ortodox român să meargă acolo în pelerinaj ?
R : Cultul Maicii Domnului a existat în Biserică chiar dintru început, însă odată cu  Sinodul III Ecumenic din anul 431 de la Efes, a cunoscut o dezvoltare evidentă, așa după cum ne învață Teologia răsăriteană. Bunăoară, Sfântul Dionisie Areopagitul, furnizând un important indiciu despre un sentiment obștesc al  tuturor creștinilor din epoca început  a Bisericii lui Hristos, spunea: „Mărturisesc înaintea lui Dumnezeu că nu mi s-a părut lucru de crezare că, afară de Dumnezeu, să mai fie cineva plin de atâta putere sufletească şi de atâta har dumnezeiesc. Iau martor pe Dumnezeu că, dacă n-aș fi avut în minte şi în inimă învățătura dumnezeiască, aș fi socotit pe Fecioara ca pe adevăratul Dumnezeu şi i-aș fi dat închinăciunea care se cuvine numai adevăratului Dumnezeu, pentru că mintea omenească nu-şi poate închipui mai înaltă mărire, cinste şi frumusețe sufletească decât aceea pe care am văzut-o eu”
Locul către care va îndemn eu să mergeți zilnic , ” în pelerinaj ” este către icoana Maicii Domnului din casa fiecăruia. Aici să vărsăm lacrimile . Aici să-i mulțumim cu recunoștință.
5) Cunoaşteţi vreun loc din România unde s-a făcut văzută Maica Domnului?
R : Modelul preacinstirii Maicii Domnului este, in esenta, originar din paginile Sfintei Evanghelii, întrucât , încă din timpul vietii ea s-a bucurat din partea crestinilor de toata cinstirea, persoana ei fiind totdeauna asociată în chip firesc cu aceea a dumnezeiescului său Fiu și înconjurată de dragostea și respectul celor din preajma Lui.
Este o vorbă la românii ortodocși  : România este Grădina  Maicii Domnului. Nu este nevoie decât  să o vizitezi și ai s-o vezi în tot locul.
6) Se cuvine ca un ortodox să intre într-o biserică romano-catolică, să atingă şi să se roage la statuetele care o reprezintă pe Sf. Fecioară? 
R : Biserica Catolică şi Biserica Ortodoxă sunt despărţite din 1054.
De ce ? Pentru  că în  Crezul Bisericii Catolice s-a introdus  un  adaos faţă de Crezul Bisericii Ortodoxe , adaos care ne-a despărţit şi face imposibilă comuniunea euharistică între noi. Acest adaos, Filioque, mărturiseşte purcederea Duhului Sfânt şi de la Fiul. Pentru noi aceasta afirmaţie reduce Persoana Duhului Sfânt la o funcţie relaţională între Tatăl şi Fiul. Acest lucru are apoi consecinţe uluitoare pentru viaţa în Hristos: mai întâi dispare din Liturghia Euharistică invocarea Duhului Sfânt, apoi poporul credincios nu mai primeşte la Sfânta Împărtăşanie şi Sângele lui Hristos, purtătorul Duhului, ci doar Trupul , adică pâinea care, nu mai este pâinea dospită ,de fermentul care este chiar prezenţa Duhului , ci redevine azima ,pâine nedospită, pe care o mâncau iudeii la Paşti pentru a simboliza refuzul lor categoric de a se amesteca cu lumea idolatră. Acum însă, acest refuz înseamnă renunţarea la dospirea întregii frământături prin puterea aluatului fermentat . În felul acesta credinciosul e lipsit de prezenţa şi lucrarea Persoanei Duhului Sfânt şi nu poate ieşi din labirintul căderii sale. Firea omului, deşi e răscumpărată de Jertfa lui Hristos, are nevoie de “un adaos” exterior pentru a creşte duhovniceşte, dar şi acest adaos, harul e o energie creată pentru romano catolici.Ar fi mult mai multe de spus despre abaterile lor păgubitoare de mântuire.  Eu vă îndemn și mă   rog să fiți de Domnul luminați  şi să vă  ajute să ascultaţi de Biserica Sa Ortodoxă
  şi să-i încredinţezi pe fraţii noştri catolici iubirii lui Dumnezeu. Aş dori ca acest cuvânt al meu să ajute, sau să  îndemne să se înveţe mai multe despre credinţa noastră, astfel încât să vedem singuri de ce nu e bine să ne ducem la slujbele lor . Nădăjduiesc,de asemenea, că răspunsul meu nu va micşora respectul pentru credincioşii catolici care, mulţi dintre ei sunt  ortodocşi în inima lor .
7)  Când moare un om, Maica Domnului îi poate face trecere Dincolo mai uşoară? Îi poate duce sufletul în Rai înaintea Judecăţii de Apoi? 
R : Există în cultul nostru ortodox acatistul Maicii Domnului grabnic ajutătoare : Condacul 1
Apărătoare Doamnă, de Dumnezeu aleasă, ajutătoare grabnică pentru toată lumea în ziua Judecății, a celor ce cu dragoste te laudă pre Tine, ca pre Împărăteasa Cerului și a pământului, caută din a Ta înălțime și nu ne lăsa pre noi în ziua cea grozavă a Judecății de Apoi. Căci Tu, binecuvântată Maică a lui Dumnezeu, pururi Te rogi Fiului Tău și Dumnezeului nostru să ne miluiască pre noi. Drept aceea, Te rugăm, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, să ierți păcatele noastre și să ne îndrepți pre calea pocăinței, pre noi cei ce cu lacrimi ne rugăm Ție, strigând: Bucură-Te, Apărătoarea noastră osârdnică în ziua înfricoșătoare a Judecății lui Dumnezeu
8) Dacă un om are o viaţă duhovnicească desăvârşită, nu poate să se mântuiască şi fără să o venereze pe Fecioara Maria?
R :  Biserica Ortodoxă o Preacinsteste  pe Maica Domnului prin exprimări  de genul  : Scaun de Heruvimi, Fecioara. În  axionul Sfântului  Vasile cel Mare așa este scris  : ” că pîntecele tău mai desfătat decât cerul a lucrat !” Comoară și vistieria tuturor darurilor Duhului Sfant a fost Maica Domnului !
Prin Maica Domnului, Dumnezeu S-a pogorît până la noi și firea noastră s-a ridicat până de-a dreapta măririi întru cele înalte, până de-a dreapta lui Dumnezeu-Tatăl. Firea cu care este îmbrăcat Hristos astăzi, adică firea omenească fără de păcat, a luat-o din preacuratele sângiuri ale Maicii Domnului.
Sa aveti mare evlavie, fratilor, la Fecioara Maria și fericită este casa și familia aceea care are  icoana Maicii Domnului și  fiecare , după putere,  îi citește Acatistul și cinstitul ei Paraclis .
  Părintele Onu Constantin 
error

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!