Traian Dorz

Scrisoare de Crăciun (audio)

în lectura autorului Traian Dorz

„…Lumea aceasta pe care a iubit-o Dumnezeu atât de mult, lumea aceasta pe care a răscumpărat-o Hristos cu preţul atât de mare al Sângelui Său sfânt, lumea aceasta se leapădă acum pe faţă şi în chip aşa de vinovat de către Hristos, Dumnezeul şi Mântuitorul ei şi se lipeşte atât de desfrânat de satana, vrăjmaşul lui Dumnezeu, care I-a luat locul lui Iisus în casa Lui, locul lui Dumnezeu în moştenirea Sa, locul Duhului Sfânt în lăcaşul Său, scoţând afară pe Dumnezeu şi spunându-I: „Tu nu mai ai loc aici!”.

Scumpii mei fraţi şi surori, iată gânduri la care trebuie să medităm adânc fiecare dintre noi. Şi, cu prilejul acestei sărbători, să învăţăm de la îngeri cât să fim de curaţi. Şi de la păstori, cât să fim de veghetori. Şi de la magi, cum să ostenim de credincioşi pentru aflarea Mântuitorului.

Dar şi mai mult să învăţăm de la Simeon cum să-L aşteptăm cu o viaţă sfântă, temătoare de Dumnezeu şi cu o nădejde neclintită şi puternică, iubitoare şi trează, fierbinte şi mereu proaspătă, până ce-L vom vedea, până ce-L vom întâmpina, până ce se va striga: „Binecuvântat este cel care vine! Osana, Împăratul şi Dumnezeul nostru!”.

Căci El, Iisus Cel ce vine, va veni în ceasul în care nu ne gândim şi răsplata Lui va fi nebănuită şi strălucită pentru toţi acei care L-au iubit şi L-au aşteptat în curăţie.”

1 Comment

  • Petru Giurgi 24 decembrie 2013

    … Pe drumul Betleemului opintesc ŞI AZI doi peregrini… Al Treilea-i nevăzut încă! Să le facem loc ŞI LOR în „sălașul” inimii noastre întunecate de indiferentism (şi ură?…) şi îngheţate de „vulpile cele mici care strică viile în floare”, ca să nu fie siliți să încerce la altă poartă!…
    De undeva de foarte Sus, fericiţii noştri înaintaşi privesc la opintirile şi zbaterile noastre neputincioase ca să ieşim la mal „din marea îngheţată”. Ei se roagă Pruncuțului din Betleem, ca pentru rugăciunile Tinerei Fecioare şi ale tuturor celor ajunşi în Slavă să încercăm şi spre… „malul celălalt”… CINE va îndrăzni să se avânte oare şi înspre acolo?…

    Sărbători fericite şi pline de pacea despre care o cântau îngeraşii ca să se sălăşluiască pe pământul nostru întreg, nu numai între cei bineplăcuţi lui Dumnezeu!…

Lasă un răspuns