Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Sfântul Simeon Noul Teolog – Arată-mi-Te, Doamne, ca să cunosc că m-ai iubit

Sfântul Simeon Noul Teolog – Arată-mi-Te, Doamne, ca să cunosc că m-ai iubit

Sfântul Simeon Noul Teolog – Arată-mi-Te, Doamne, ca să cunosc că m-ai iubit

Fiindcă nu va dobândi slava de la noi Cel ce are slavă, precum nici nu va primi strălucire sau se va împărtăşi de lumină, soarele văzut de noi în lumină.  El luminează, nu e luminat; se arată luminând, nu primeşte lu-mină. Căci are ceea ce a primit, de la început, de la Creator. Dacă deci făcând soarele, Dumnezeu, Creatorul tuturor, 1-a făcut fără vreo trebuinţă, ca să răspândească lumina îmbelşugată şi să nu aibă nevoie nicidecum de altul mai mare, cum ar primi slavă de la mine, umilitul?

Căci e cu totul fără lipsuri Ziditorul soarelui, care umple de toate bunătăţile, având puterea într-un semn şi într-o hotărâre. De aceea limba mea nu are cuvinte şi mintea mea priveşte cele săvârşite, dar nu le explică; le vede şi voieşte să le spună, dar nu găseşte cuvânt. Căci cela ce priveşte ceea ce e nevăzut şi cu totul fără formă şi simplu, cu totul necompus, nesfârşit în mărime şi nu vede nici început şi nu observă nici sfârşit şi nu cunoaşte nici mijloc; cum ar spune ce vede?

Cunoscut fie deci tuturor creştinilor că Hristos e nemincinos şi Dumnezeu adevărat şi că se arată, după mărturisirea cea de obşte, celor ce-şi arată iubirea faţă de El prin păzirea poruncilor Lui. Căci aceasta a spus-o El însuşi. Iar prin arătarea Sa, El le dăruieşte pe Însuşi Duhul Sfînt şi prin Duhul Sfînt iarăşi El însuşi şi Tatăl Său rămîn în chip nedespărţit cu ei.

Arată-mi-Te, Doamne, ca să cunosc că m-ai iubit ca pe unul ce am păzit dumnezeieştile Tale porunci, Stăpîne. Trimite pe Mîngîietorul, îndurător, şi peste mine, ca să mă înveţe cele privitoare la Tine şi să-mi vestească mie cele ale Tale, Dumnezeule al tuturor. Luminează asupra mea lumina cea adevărată (Ioan I, 9). Da, rog iubirea voastră, să dispreţuim toate relele văzute ; să ne scuturăm de toate cele trecătoare, să ne scîrbim de toate cele pătimaşe şi vătămătoare, ca să dobîndim atît bunătăţile cele de aici, cît şi pe cele viitoare în Hristos Iisus, Domnul nostru, Căruia se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, împreună cu Cel fără de început al Său Părinte şi cu Preasfîntul şi Bunul şi de viaţă făcătorul Său Duh, luminii celei întreit una, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Extras:Imnul 1, „Prezența Duhului”din Intâia Cuvântare

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!