Traian Dorz

Asupririle ce se fac sub soare

Cât de scurtă este viaţa fiecărui om şi totuşi atât de mulţi dintre oameni se lasă stăpâniţi de toată puterea răului, care îi foloseşte spre a-i asupri pe semenii lor!

În loc să se mulţumească cu cât îi este de lipsă pentru viaţa sa, omul asupritor caută să se îmbogăţească, să strângă, să fure şi să răpească şi partea care i se cuvine semenului şi de-aproapelui său, lăsându-l pe acela în lipsă şi aruncân­du-l în chinuri, în mizerie şi în moarte.

Ce trist răsună cuvântul acestui verset sfânt, care grăieşte cu durere:

M-am uitat apoi la toate asupririle care se fac sub soare.

Şi iată că cei apăsaţi varsă lacrimi şi nu este nimeni care să-i mângâie.

Ei sunt prada silniciei asupritorilor lor şi n-are cine să-i mângâie…

Desigur, asupririle de sub soare, chiar dacă sunt cu îngăduinţa lui Dumnezeu, nu sunt totuşi după voia Lui.

Dumnezeu este împotriva oricărui fel de asuprire, de exploatare, de chinuire a omului de către om. Cuvântul Lui le înlătură. Porunca Lui le opreşte. Drep­tatea Lui le condamnă.

Oricine cunoaşte Cuvântul lui Dumnezeu ştie aceasta.

Oricine vrea să facă voia lui Dumnezeu se fereşte de aceasta.

Şi oricine are Duhul lui Dumnezeu osândeşte aceasta.

Omul e născut să fie liber…

Să fie stăpân pe el însuşi .

Să dispună singur de timpul lui, de dreptul lui, de conştiinţa lui. Şi numai voia lui Dumnezeu, numai sistemul lui Hristos îi garantează asta.

Şi numai calea Duhului Sfânt îi oferă şi îi asigură omului această libertate.

Voia diavolului, sistemul păcatului şi calea duhului lumesc nici nu i-o poate da şi nici nu poate să i-o garanteze…

Iată, istoria este martoră.

Câte idei, câte curente şi câte sisteme au.

Slavă veşnică Ţie, Dumnezeul nostru, Care singur eşti milostiv şi bun cu toţi. Te rugăm, dă-ne o inimă bună şi milostivă, care să nu asuprească pe nimeni, ci să-i iubească pe toţi.

Amin.

Traian DorzHristos Pâinea noastră zilnică.

Lasă un răspuns