Întreabă preotul

Ce înseamnă postul pentru mine

 1.A ÎNCEPUT POSTUL CEL MAI MARE DIN AN.
R: Da, ne aflăm în fața unei perioade binecuvântate de post, cea mai pătrunzătoare perioadă a inimii, cea mai bogată perioadă în manifestări profund duhovnicesti.
Sufletul nostru are nevoie acum de o hotărâre pentru nevoință și asceză.

2.DE CE TREBUIE SĂ POSTIM ?
R: Noi toți avem patimi. Patimi ascunse, patimi pe care nu dorim să ni le mărturisim nici nouă înșine, patimi și slăbiciuni care chinuiesc sufletul nostru și-l țin legat, interzicându-i să se elibereze față de lumea în care se găsește.
Ca urmare, primul lucru la care ne cheamă Biserica acum este să localizam slăbiciunea noastră și prin harul divin pe care îl primim prin parcurgerea acestei perioade de șapte săptămâni de post să tindem spre cele duhovnicesti, spre sfințirea vieții noastre.

3.NU SUNT DE AJUNS FAPTELE BUNE ?
NU ESTE DE AJUNS MILOSTENIA ?
R: A posti este o faptă bună.
A posti este o milostenie față de sufletul tău.
Gustând din mâncare, din măr, omul Adam a facut o faptă rea care i-a adus pierzania.
Am căzut din Rai prin mâncare, revenim în Rai prin postire.

3.CARE ESTE TEMEIUL BIBLIC PENTRU A POSTI ?
R: Porunca de a posti este data încă din PARADIS când Dumnezeu i-a spus omului de atunci Adam și Evei: Nu mânca ….din ce am convenit să nu mănânci ! Ca urmare postul este de origine și instituire divină. De aceea încă din Vechiul Testament a fost practicat și dăm aici exemplu numai pe Moise (Ies.34,28) și pe Ilie (III Regi ,19, 8).
De asemenea Mântuitorul nostru Iisus Hristos a facut dovada postului prin a nu mânca si a nu bea 40 de zile.
Tot El ne spune că Diavolul nu poate fi scos din noi, decât cu post și cu rugăciune .

4.COPIILOR LE ESTE RECOMANDAT SĂ POSTEASCA ?
R: Copiilor le este recomandat să mănânce cu poftă ce le pun părinții pe masă.
Postul poate fi pretins dupa vârsta de 7 ani dar aceasta este o perioadă care poate fi prelungită după constituția fiecărui copil in parte .
Nu copiii au fost în atenția lui Dumnezeu când a poruncit să se postească.

5.DE CÂTE FELURI ESTE POSTUL ?
R: Postul este jertfă, mica noastră jertfă, pe care o aducem lui Dumnezeu ca răspuns la jertfa Sa mare pentru mântuirea noastră. Postul se împarte după cum urmează:

a)Ajunarea sau postul total când nu mâncăm și nu bem nimic, cel puțin o zi întreagă. Acest post este cunoscut sub denumirea de ” post negru „.
b) Postul aspru, adică mâncarea uscată: pâine, semințe, fructe uscate și apă, o singură dată pe zi, spre seară.
c) Postul obișnuit, când mâncăm alimente vegetale pregătite fără ulei.
d)Postul usor când se mănâncă mâncăruri pregătite cu ulei.
e) Postul cu dezlegare când se mănâncă gătit cu ulei, cu pește, cu icre se poate consuma și puțin vin. Se mai numește și de harți.

6.NE PUTEM MÂNTUI ȘI FĂRĂ SĂ POSTIM ?
R: Aceasta numai Dumnezeu știe !
Pentru a izgoni răul din noi, este necesară lupta duhovnicească. Restricția de la mâncare este un ajutor dar nu un scop în sine.
Postul creștin se adresează omului în totalitatea sa, de trup și suflet.
Rostul postului fiind acela de a disciplina și al face pe creștin, stăpân pe impulsuri și patimi este bine să nu ne expunem ispitelor vrăjmașului Diavol ci în ascultare față de Biserica și de scopul nostru final, mântuirea sufletului, este bine să postim cu toții, după râvnă și harul fiecăruia.

Un post ușor și binecuvantat mă rog lui Dumnezeu să aveți !

Părintele Onu Constantin

Lasă un răspuns