Traian Dorz

Cine umblă cu înţelepţii

Fiul Duhului Sfânt este fiu al înţelepciunii, fiindcă el umblă în ascultarea părinţilor şi a fraţilor săi duhovniceşti. De aceea el va fi totdeauna smerit, blând, supus şi binevoitor, iar cine are o astfel de umblare şi părtăşie cu oamenii lui Dumnezeu este totdeauna şi binecuvântat de Dumnezeu.

Dar fiul duhului satanic este un fiu nesupus, trufaş, urâtor, desfrânat, murdar, răzbunător şi potrivnic lui Dumnezeu. De aceea el este totdeauna blestemat.

Aceasta este deosebirea. Iar deosebirea se vede izbitor pe faţa lor, pe viaţa lor, pe cuvintele şi pe toate umblările lor. Aşa că oricine poate să cunoască cu uşurinţă care este al lui Hristos şi care este al lui Mamona.

Dragă suflete, tu al cui fiu eşti? Şi ce fel de fire te stăpâneşte puternic pe tine?

Dacă încă tu n-ai venit la Hristos, dacă înţelepciunea lui Dumnezeu nu ţi-a luminat încă mintea, dacă adevărul lui Hristos încă nu te-a întors de pe calea păcatului şi dacă dragostea Duhului Sfânt nu a făcut să crească în tine roadele firii celei noi, atunci, dragă suflete, tu încă eşti stăpânit şi purtat de firea cea trupească, lumească, drăcească (Iacov 3, 15) a neascultării, a păcatului, a vrăjmăşiei cu Dumnezeu (Iacov 4, 4).

Aceasta este moarte şi osândă veşnică.

Dar, dacă tu te-ai întors la Dumnezeu şi asculţi de Hristos şi aduci roadele Duhului Sfânt, aceasta trebuie să se arate neapărat printr-un puternic, smerit şi dulce duh de ascultare.

Ascultarea Cuvântului Sfânt. Ascultarea fraţilor tăi. Ascultarea mai‑ma­rilor tăi. Ascultarea durerilor altora.

Ascultarea binevoitoare. Ascultarea grăbită. Ascultarea liniştiră. Ascultarea deplină.

Fiul înţelept ascultă.

Fii un fiu înţelept, ca să moşteneşti viaţa şi strălucirea!

O, Domnul şi Dumnezeul nostru Bun, Te rugăm, dă un duh de ascultare tuturor celor care nu-l au, fiindcă numai în felul acesta vom putea gusta din nou pacea, armonia şi dragostea adevărată.

Te rugăm, dă acest duh al ascultării celor care îi îndrumă pe alţii, fiindcă acelora le este mai folositor şi mai necesar.

Amin.
Traian DorzHristos Pâinea noastră zilnică.

1 Comment

  • Daniel 27 iulie 2013

    Foarte bun articolul.

Lasă un răspuns