Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home DAREA ŞI PRIMIREA (I)

DAREA ŞI PRIMIREA (I)

DAREA ŞI PRIMIREA (I)

1. Domnul Iisus Şi-a dat viaţa nu ca s-o mai ia iarăşi înapoi numai pe a Sa, ci tocmai s-o ia mai îmbogăţită şi cu ale noastre.
N-a trăit fără rod şi n-a murit fără nădejde, ci le a avut pe acestea amândouă, cuprinzându-ne şi pe noi în ele.

2. Domnul Iisus Şi-a dat viaţa de bunăvoie, pentru slăbiciunea noastră, pentru ca iarăşi să Şi-o ia prin tăria puterii Lui,
nimicind prin moarte pe cel care avea puterea morţii, adică pe diavolul (Evr 2, 14-15).

3. Domnul Iisus Şi-a dat viaţa prin „slăbiciune“, ca să Şi-o ia înapoi prin putere.
Şi pentru că toate acestea Hristos le-a făcut în deplină ascultare de Tatăl – adică: fără să-I fie frică, fără vreo împotrivire, fără nici o ură, fără răzbunare şi fără cârtire,
deci fără păcat, – de aceea El a biruit.

4. Nici cărturarii şi nici fariseii nu I-au luat cu de-a sila viaţa Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus.
Nici Pilat, nici Irod şi nici Caiafa (In 19, 11; Fapte 4, 27-28).
Nimeni nu I-au putut-o lua silit.
El Şi-a dat-o de bunăvoia Lui, pentru iubirea noastră.
O, ce putere şi ce iubire a avut Domnul nostru pentru noi!

5. Nici iadul, nici moartea, nici vrăjmaşii nu I-au luat viaţa lui Iisus…
căci lui Hristos Iisus, Dumnezeu fiind, nimeni nu-I poate lua cu sila nimic.
Ci El de bunăvoie Şi-a dăruit viaţa Lui, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit pe noi (I In 4, 9).
Şi-a dat-o de bunăvoie, pentru ascultarea pe care a avut-o El faţă de Tatăl
şi pentru iubirea pe care a avut-o faţă de noi.

6. Domnul Iisus a avut puterea de smerenie şi milă ca să-Şi dea viaţa fără să se împotrivească
şi a avut puterea de biruinţă, ca să şi-o ia înapoi, prin înfrângerea tuturor vrăjmaşilor Săi,
fără a I se mai putea împotrivi nimeni, cu nimic (I Cor 15, 25-28).

7. În toată lucrarea mântuirii noastre, nici Tatăl şi nici vrăjmaşii,
nici prietenii şi nici Moartea
nu I-au luat Domnului Iisus Hristos nimic cu sila. Dumnezeu putea, dar n-a voit. Moartea voia, dar n-a putut.
Ci şi lui Dumnezeu, şi Morţii, El S-a adus ca jertfă de bunăvoie.
Acesta este Marele Său Preţ, Care a acoperit marea noastră datorie.

8. Fiind una cu Tatăl, Care este Izvorul Vieţii,
fiind El Însuşi Viaţa şi având viaţă în Sine Însuşi, Domnul Hristos, Mântuitorul nostru, Şi-a dat viaţa de la Sine, din Sine Însuşi,
adică avea în El Însuşi Viaţa pe care Şi-a dat-o de bunăvoia Sa, pentru ca astfel, prin această Viaţă dumnezeiască dăruită ca preţ răscumpărător, să ne-o elibereze din robia morţii şi a diavolului pe a noastră.

Va urma…

Traian Dorz, din „Avuţia Sfântului Moştenitor”

error

Author: Adi.Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!