Mărturii Meditaţii Traian Dorz

Hotarul cel mare de la care sufletul se uneşte definitiv cu Hristos

Hotărârea şi legământul de predare în slujba lui Hristos sunt hotarul cel mare de la care sufletul se desparte definitiv de Satana şi se uneşte definitiv cu Hristos. Hotarul de la care lasă calea cea largă şi o ia pe calea cea strâmtă. De la care moare pentru lume şi începe să învie pentru Dumnezeu.

Nimeni nu poate apuca pe calea Crucii lui Hristos până ce nu se hotărăşte mai întâi s-o rupă cu căile păcatului.

Cine face legământ de ascultare faţă de Hristos şi îşi ţine acest legământ până la moarte, acela va primi cununa vieţii din Mâna cea străpunsă de cuie a dulcelui nostru Mântuitor şi Răscumpărător Iisus Hristos.

La picioarele Crucii lui Iisus cel Răstignit să punem gând şi legământ de a-L urma pe El până la sfârşit şi vom primi cununa vieţii.

Părintele Iosif Trifa

Taina puterii şi a biruinţei noastre nu stă în puterea noastră, ci în puterile care vin de Sus peste puterile noastre atunci când ochii noştri lăcrimează, când inima noastră se roagă, când sufletul nostru se luptă.

Căderea din credinţă este un lucru greu şi un păcat mare. Fraţii mei, privegheaţi şi vă rugaţi neîncetat cu toţii, ca să nu cădeţi în ispite şi în păcate, ca să nu ajungeţi, în nici un fel, pricină de sminteală pentru Domnul şi pentru Lucrarea Evangheliei Lui.

Pentru cei căzuţi, dar care n-au ajuns încă îndrăciţi şi pierduţi cu totul, ne vom ruga şi ne vom lupta să-i mântuim din nou, aducându-i iarăşi în ascultarea Domnului, la picioarele Crucii Lui (Iac 5, 19-20).

Dar de ceilalţi ne vom păzi şi cu toţii trebuie să fim cu mare grijă, ca să nu cădem şi noi, ca să nu ne tragă iarăşi cu ei şi pe noi, după cum spune tot Cuvântul lui Dumnezeu.

Părintele Iosif Trifa

A te naşte din nou înseamnă a înţelege şi a primi harul Crucii de pe Golgota şi, prin acest har, omul tău cel vechi să se răstignească (prin durere şi pocăinţă) împreună cu Hristos.

A te naşte din nou înseamnă a pune un aluat nou în făina vieţii tale, din care să iasă o viaţă nouă, o frământătură nouă. Aceasta este ceea ce se cheamă renaşterea sufletească şi aceasta este lupta şi viaţa Oastei Domnului.

Sfântul Ioan Gură de Aur spune: Noi ne naştem din nou prin puterea Cuvântului lui Dumnezeu. Acest Cuvânt ne zămisleşte. Iar această naştere nu este din natură, ci din făgăduinţă dumnezeiască.

Părintele Iosif Trifa

Împreună lucrători cu Dumnezeu / Traian Dorz. – Ed. a 2-a, rev.. – Sibiu : Oastea Domnului, 2013

Lasă un răspuns