Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home MĂREŢIA ŞI BUNĂTATEA (III)

MĂREŢIA ŞI BUNĂTATEA (III)

MĂREŢIA ŞI BUNĂTATEA (III)

16. Tatăl şi Fiul sunt Una,
dar nu numai Una, ci Unul, ca două lumini împreunate.
Păstrându-Şi deplin Persoana Sa, Fiul Era şi Este totuşi Unul cu Tatăl. O, ce Taină Dumnezeiască este Asta:
Unul, pentru că nici într-o zi şi în nici o lucrare n au fost şi nu sunt despărţiţi. Ci într-o deplină unitate, totdeauna şi pretutindeni.
Unul, pentru că întru totul sunt la fel, Hristos fiind Lumină şi Dumnezeu Adevărat din Dumnezeu Adevărat şi de Aceeaşi Fiinţă cu Tatăl, Cel binecuvântat în veci.
Unul, pentru că oricine Îl cinsteşte pe Tatăl, Îl cinsteşte pe Fiul în acelaşi timp.
Şi tot aşa, oricine Îl tăgăduieşte pe Fiul, Îl tăgăduieşte şi pe Tatăl!

17. Tatăl este Veşnicul Spirit Unic, Izvorul tuturor Cauzelor, Creatorul Spiritului şi al Materiei, Pricina tuturor evenimentelor şi explicaţia tuturor acestora.
Tatăl este Cel care a dat fiinţă la tot ce este nevăzut şi la tot ce nu se poate vedea,
la tot ce se poate bănui şi la tot ce nici măcar nu se poate.

18. Tatăl este Înţelepciunea Care le-a conceput forma şi felurimea tuturor,
şi Iubirea Care le-a dat viaţa şi Care le întreţine căldura şi lumina,
şi Puterea Care le-a imprimat şi le păstrează ordinea şi mişcarea,
şi Viaţa Care le îndrumă şi le controlează supunerea, armonia şi marginile tuturor nemărginirilor lor.

19. Iar ceea ce a făcut şi face Tatăl a făcut şi face în acelaşi fel, în acelaşi timp şi în aceeaşi măsură şi Fiul, întocmai (In 5, 19).
Ascultarea desăvârşită de Tatăl şi unirea desăvârşită cu El L-a făcut pe Fiul Său Iisus Hristos nu numai Una, ci chiar Unul şi Acelaşi cu El,
un Dumnezeu Tainic, Unic şi Binecuvântat în veci (Rom 9, 5).

20. Adevărul cel mai simplu este şi cel mai greu de primit pentru toţi oamenii, din orice loc şi timp ar fi ei.
Dar pentru oamenii care au o inimă îngâmfată, Adevărul este de o mie de ori mai greu de primit; e chiar cu neputinţă.
Hristos este Adevărul. Cheia acestui adevăr este iubirea, iar cheia iubirii este lacrima.
De aceea sunt fericiţi cei ce plâng.
Amin.

Traian Dorz, din „Avuţia Sfântului Moştenitor”

error

Author: Adi.Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!