Meditaţii

Staţi gata, dar…

“Staţi gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora,.

Citește în continuare
Meditaţii

Meditaţii la Apostolul din Duminica a VII-a după Paşti

Cei care mai au amintirile mai trăiesc din ele. Dar cei care n-au apucat să aibă amintiri din ce să mai trăiască? Primejdia.

Citește în continuare
Oastea Domnului

Mă duc să vă pregătesc un loc…

Ce divine stări aveau ucenicii care Îl vedeau pe Domnul, în tot timpul prezenţei Lui cu ei! Astfel de trăiri erau mai mult.

Citește în continuare
Oastea Domnului

Bătrânilor, povestiţi celor tineri!… Părinţilor, spuneţi copiilor voştri!…

Primejdia pierderii continuităţii, primejdia ruperii lanţului de aur, primejdia dezrădăcinării noastre duhovniceşti este mortală. Să luptăm, cu toate lacrimile noastre, cu toate rugăciunile.

Citește în continuare
Meditaţii

Meditaţii la Apostolul din Duminica a III-a după Paşti (a Mironosiţelor)

Fraţii mei scumpi şi aleşi, şi surorile mele, fiţi cu cea mai mare băgare seamă la orice şoaptă a lui Satan: nu vă.

Citește în continuare
Meditaţii

Îmbrăcaţi în Hristos

„… ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Iisus Hristos şi nu purtaţi grijă de firea pământească pentru ca să-i treziţi poftele.“ (Romani 13, 14) Există.

Citește în continuare
Meditaţii

Un înger al Domnului

Dacă Satan are slujitorii lui care să-i bage pe cei credincioşi în temniţă, are şi Hristos slujitorii Săi care să-i scoată. Şi dacă.

Citește în continuare
Meditaţii

Duhuri slujitoare

„Nu sunt oare toţi duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moşteni mântuirea?“ (Evrei 1, 14) Câtă vreme noi.

Citește în continuare
Oastea Domnului

Credinţa adevărată este un lucru mare şi unic.

Credinţa adevărată este un lucru mare şi unic. Dacă are cineva o adevărată credinţă, aceasta va fi în primul rând mare şi puternică..

Citește în continuare
Meditaţii

Traian Dorz, din meditaţii la Apostolul din Duminica I a Postului Mare (a Ortodoxiei)

„Prin credinţă Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere.

Citește în continuare