Catehism Mărturii Meditaţii

Iar duhul curãtiei, al gândului smerit, al rãbdãrii si al dragostei, dãruieste-mi mie, slugii Tale.

În fiecare cerere ne recunoastem „slugi”, creaturi recreate printr-o suflare care vine din profunzimile sufletului nostru. Rugãciunea nu este numai o simplã meditatie,.

Citește în continuare
Catehism Mărturii Meditaţii

Aşa, Doamne Împãrate, dãruieste-mi ca sã-mi vãd greselile mele si sã nu osândesc pe fratele meu, cã binecuvântat esti în vecii vecilor! Amin.

Ultima cerere denuntã, dã pe fatã una dintre formele cele mai îngrozitoare ale pãcatului, în plan personal ca si în plan colectiv: sã.

Citește în continuare
Catehism Mărturii Meditaţii

Duhul trândãviei, al deznãdejdii, al iubirii de stãpânire si al grãirii în desert, nu mi-l da mie

Existã o cale. Tu esti Calea. Dar pe aceastã cale sunt obstacole care definesc conditia noastrã fundamentalã de fiinte pãcãtoase, cea de care.

Citește în continuare
Catehism Mărturii Meditaţii

Doamne şi Stăpânul vieţii mele

„Doamne” sugereazã misterul inaccesibil al lui Dumnezeu cel de dincolo de Dumnezeu, hypertheos. Totusi, El nu-mi este strãin, ci mã aduce la fiintã prin.

Citește în continuare
Meditaţii

Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul

Doamne şi Stăpânul vieţii mele, duhul trândăviei, al grijii de multe al iubirii de stăpânie şi al grăirii în deşert nu mi-l da.

Citește în continuare

Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul

Doamne şi Stăpânul vieţii mele, Duhul trândăviei, al grijii de multe al iubirii de stăpânie si al grăirii în deşert nu mi-l da.

Citește în continuare