Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Din mărgăritarele patristice

Din mărgăritarele patristice

Din mărgăritarele patristice

„Dumnezeu Se uneşte numai cu fiinţele credincioase şi sfinte, devenind una cu ele” (Sf. Macarie cel Mare).

„Stăteam într-o noapte pe gânduri, răpit de priveliştea naturii. Eram uimit de adâncul nemăsurat al lumii cereşti, de mersul nenumăratelor astre sclipitoare. Dar ceea ce mă minuna şi mai mult era inteligenţa care stăpânea peste toate aceste nemărginite cuprinsuri. Îmi spuneam: Trebuie să fii orb să nu rămâi uimit în faţa acestui spectacol; trebuie să fii netot să nu-i poţi întrezări Autorul; trebuie să fii nebun ca să nu-L adori. În ceea ce mă priveşte, cu cât cuget mai mult, cu atât îmi vine mai puţin a crede că ceasornicul acesta (lumea) ar putea să existe fără să aibă un Ceasornicar” (Voltaire).

„Cel ce este Dumnezeu întrece nu numai cunoştinţa spiri-tului omenesc, dar încă şi pe aceea a inteligenţelor care sunt mai presus de natura noastră” (Origen).

„Tatăl, Care-i nelimitat în El Însuşi, este limitat în Fiul, fiindcă S-a acordat capacităţii noastre, ca minţile noastre să nu fie înghiţite de imensitatea gloriei Sale” (Sf. Irineu).

„Pe Dumnezeu orice meşteşugar de rând, creştin, care L-a aflat cu adevărat Îl poate arăta prin felul Său de viaţă, mărturisindu-L peste tot locul” (Tertulian).

„Dumnezeu este ascuns în poruncile Sale şi cei ce-L caută pe El Îl găsesc în măsura împlinirii lor” (Sf. Marcu Ascetul).

„Dumnezeu este moştenirea sufletului, şi sufletul este moştenirea lui Dumnezeu” (Sf. Macarie cel Mare).

„Caută-L pretutindeni pe Cel ce este pretutindeni. El este şi în înălţimea cerului şi în adâncimea sufletului nostru” (Sf. Ioan Damaschin).

Grăiţi cuvântul Domnului / Cornel Rusu. – Sibiu : Oastea Domnului, 2011

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *