Poezie

Examenul

„…la venirea Lui să nu rămânem de ruşine şi depărtaţi de El“ (I Ioan 2, 28).

Curând, curând (o, cine ştie
Să-ntrezărească viitorul?)
În slava Lui, din Veşnicie,
Se va ivi Învăţătorul…

Suna-va trâmbiţa şi norii
Îl vor purta cu sfinţii îngeri;
Voioşi vor fi biruitorii!
În spaimă leneşii, în plângeri…

Va fi atunci o clipă mare –
Examenul Veciei! Spune,
La tabla Vieţii Viitoare
Vei şti să dai răspunsuri bune?

Sau auzi-va, prin suspine,
Sărmana-ţi inimă, nătânga:
– Nu te cunosc, n-ai fost cu Mine,
La stânga, răule, la stânga…

O, fă de-acu, Te rog, Iisuse,
Verificarea s-o pot trece
Şi-n bucurii de har, nespuse,
Să capăt numai nota zece!…

Pietre de aducere aminte / Sergiu Grossu. – Sibiu: Oastea Domnului, 2002.

Lasă un răspuns