Mărturii Meditaţii Traian Dorz

Ferice de tine, suflet credincios!

5. Dar ferice de tine, suflet credincios!
Tu nu vei mai vedea niciodată moartea, de nici un fel!
Pentru tine a văzut-o Domnul tău Hristos.
Pentru tine, Iisus Biruitorul a biruit moartea şi a omorât-o.
Pentru tine, moartea a fost înghiţită de viaţă cum ziua înghite noaptea şi lumina întunericul (I Cor 15, 54). Ca şi cum nici n-ar fi fost.

6. Tu, suflet iubit care ai păzit Cuvântul lui Hristos, vei trece dintr-o viaţă la o altă viaţă, fără a simţi nici măcar zguduirea cea mai mică a trecerii acesteia.
Domnul Iisus Însuşi ţi se va arăta într-un nimb al luminii veşnice.
Şi în mijlocul unei bucurii nemaicunoscute, umplându-ţi inima ta cu un har negrăit.
Te va chema la Sine şi te va cuprinde la Sânul Său.

7. Corabia ta se va desprinde de la ţărmul acesta lin, nesimţit de uşor… în cântări negrăit de frumoase, în îmbrăţişări negrăit de dulci. Apa va fi limpede, frumoa-să şi liniştită.
Trecerea senină, plăcută şi luminoasă.
Însoţitorii iubitori, drăgăstoşi şi luminaţi.
Iar primirea sărbătorească pe celălalt ţărm va fi fericită, slăvită, cerească, în cântări nemaiauzite. Lucrurile şi fiinţele pe care le vei vedea te vor uimi şi te vor ferici,
pentru că vei vedea atunci ceea ce nici n-ai fi putut crede înainte şi mult mai mult de atât.

8. Acolo în ceruri, fiind scris în Cartea Vieţii, vei fi pomenit mereu înaintea Tatălui şi a Îngerilor Lui, pentru că neuitate vor fi şi mărturiile date de tine pentru Domnul înaintea oamenilor (Mt 10, 32).
Pe pământ, în mijlocul acelora care te-au cunoscut şi care te-au iubit, se va pomeni mereu de statornicia ta, de răbdarea ta, de ostenelile tale, căci şi tu le-ai pomenit lor de ale Domnului tău şi de ale înaintaşilor tăi…
Tot ce ai făcut frumos pe pământ pentru Domnul tău şi pentru semenii tăi se va întoarce nespus mai fru-mos asupra ta însuţi.

3. CONŞTIINŢA ŞI MUSTRAREA

Avuţia sfântului moştenitor / Traian Dorz. – Sibiu: Oastea Domnului, 2005

Lasă un răspuns