Oastea Domnului

PESTE ARIPILE VÂNTULUI

Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vântului...(Psalmul 103, 4)

O pace cerească se aşterne în suflet atunci când, la Vecernie, se citeşte acest psalm de inspiraţie divină, al lui David.

Din această inspiraţie, Părintele Iosif Trifa a denumit tipografia Mireasa Vântului, pentru că ea avea să-L ducă pe Iisus cel Răstignit în întunericul satelor, al caselor şi al inimilor multora din vremea aceea; iar această trezire, prin glasul Gornistului, să ajungă până la noi. Slavă lui Dumnezeu că lucrarea cea tainică şi cerească nu şi-a epuizat mijloacele!

S-au împlinit de curând șaptisprezece ani de când un grup de fraţi tineri şi inimoşi au transmis pentru prima dată on-line, în ziua de 2 decembrie 2006, Adunarea anuală de la Galaţi, din Biserica Sfântul Pantelimon. Parcă văd şi astăzi feţele lor tinere radiind de bucuria că gândul şi profeţia fratelui Traian, care vedea peste timp, se împlinea: Toate mijloacele tehnicii moderne vor ajuta Cuvântul acesta unic să ajungă la orice făptură de sub Cer, spre a auzi unicul Adevăr – şi pentru ca să slujească de mărturie fiecăruia.1

Vedeau tinerii frăţiori că aveau de-a face cu un nou câmp duhovnicesc din Ogorul cel mare al Evangheliei Domnului. Erau la început de drum şi „pruncul” acesta trebuia să crească şi să aducă Domnului roade dintre cele mai frumoase. Într-o lume avidă de informare şi comunicare, Radio Oastea Domnului dorea apropierea sufletelor mai mult de Hristos, printr-o părtăşiefrăţească. Dintotdeauna Biserica lui Hristos şi, implicit, Oastea Sa au fost şi rămân un organism Viu şi Lucrător. Aşa se face că pe Forumul de discuţii se aşteptau sugestii şi opinii în vederea pregătirii unei grile de program prin care şi cei plecaţi departe, peste graniţele ţării – care tânjeau după o cântare sau un cuvânt din Adunările de acasă –, să poată avea la-ndemână aceste adunări, să le aibă „în casă”.

Din această frământare s-a născut dorinţa de a se transmite şi video, iar pe 9 februarie 2008, când Frăţietatea Oastei cinstea pe Părintele Iosif la 70 de ani de la trecerea Sa la Domnul, s-a transmis pentru prima dată, atât audio, cât şi video, Adunarea din Cimitirul Dumbravă, Sibiu.

Dar provocările în Ogorul acesta nu s-au terminat. Acum se lucrează de zor la librăria on-line şi la actualizarea site-ului, înlesnind astfel ca, printr-un link, cuvântul scris să ajungă în cele mai îndepărtate colţuri ale lumii. Şi câte astfel de lucruri frumoase nu se mai pot face!…

Este adevărat că şi diavolul, care întotdeauna caută să imite lucrul Domnului şi să lovească prin toate mijloacele posibile, nu stă departe şi găseşte şi el „ucenici”, care seamănă în mediul on-line ură, clevetire şi minciună. Nu puţine sunt postările de pe internet cu atac la Oastea Domnului sau la părinţii şi fraţii din ea. Şi mai dureros este când acestea vin de la cei de la care nu te aşteptai.

În faţa acestor provocări ale vremurilor noastre, noi, îndemnăm pe toţi tinerii, fraţii şi surorile de bună credinţă, să se înscrie în această echipă ca peste aripile vântului mireasma Cuvântului lui Dumnezeu şi a cântărilor sfinte să ajungă cât mai departe, spre mângâierea şi mântuirea multor suflete.

Cum vântul şi-aduce din drum nesfârşit
 Spre munte parfum de vâlcele,
 Ţi-aduc din străfunduri, Iisuse iubit,
 Comoara cântărilor mele.
(T. Dorz)

Slăvit să fie Domnul!

1 Hristos – Comoara Psalmilor, vol IV, Ed. O.D., Sibiu, 2002, pg. 150.

Gheorghe NEAGU

d

Lasă un răspuns