Adunari Anunţuri

” Tânărul ostaș – pelerin spre Canaan” , tema principală a Adunării de Tineret, din februarie de la Sibiu

După cum deja se organizează an de an și anul acesta se va ține în Aula Casei Oastei din Sibiu, Adunarea de Tineret, intrată deja în tradiția marilor adunări ce se desfășoară la Sibiu. Pentru a vă introduce în atmosfera acestei sărbători,  vă propunem în după-amiaza zilei de sâmbătă 8 februarie, începând cu ora 14:00, o  Adunare de Tineret având ca temă principală:  ” Tânărul ostaș – pelerin spre Canaan”

Bibliografie:

  • 100 de ani de la apariția primei cărți a Părintelui Iosif Trifa«Spre Canaan» publicată la Arad în anul 1920 și republicată de Editura Oastea Domnului, Sibiu. Cartea cuprinde 15 predici în legătură cu războiul şi vremile noastre în care Părintele Iosif Trifa face o adevărată radiografie a societăţii româneşti abia ieşită din prima conflagraţie mondială. Surprinde cu acurateţe stările de degradare morală ce măcinau sufletul neamului românesc şi vede ca ultimă cale de salvare întoarcerea la Hristos: “Va trebui dară şi trebuie să înţeleagă oamenii şi omenirea că din viforul vremurilor noastre numai o cale, o singură cale de scăpare este: întoarcerea cu credinţă, cu lacrimi către Iisus. Până nu vom înţelege şi apuca pe această cale, marea vieţii noastre nu se va limpezi deplin…”  

  • «Spre Canaan» – autor: Părintele Iosif Trifa, Editura Oastea Domnului, Sibiu.  Deşi poartă acelaşi titlu cu prima carte tipărită în 1920 la Arad, prezenta este cu totul altă lucrare, fiind “o carte de călăuză pentru ostaşii Domnului şi pentru toţi creştinii care vor să o rupă cu diavolul Faraon şi să plece spre Canaan, patria noastră cea dulce de mâine”. Cartea cuprinde învăţături duhovniceşti legate de istoria israeliţilor cu robia lor în Egipt, izbăvirea lor de către Dumnezeu şi călătoria spre ţara promisă, Canaan. ” Un fel de catehism al Oastei, care va arăta fraţilor ostaşi drumul Oastei, drumul ce duce spre Canaan. ”

Vă așteptăm cu drag „tineri de toate vârstele”! 

Spre Canaan  

Cuvânt înainte

Istoria cu robia israelitenilor în Egipt, cu scăparea lor şi călătoria spre Canaan sunt cunoscute din istoria bi­blică. Dar e atât de puţin cunoscut înţelesul cel tainic al acestei călătorii. Căci în această istorie e ascunsă toată taina mântuirii noastre.

Robia egiptenilor, robia lui Faraon, închipuie în chip duhovnicesc robia păcatului, robia lui Satan. Dar mân­tuirea înseamnă a scăpa din această robie; a pleca spre Canaan şi a călători spre Canaan, spre Ţara făgăduinţei, spre Patria Cerească.

În acest înţeles vom tâlcui scăparea israelitenilor din robie şi călătoria lor spre Canaan, încercând – prin aceste tâlcuiri – să scoatem suflete din robia diavolului-Faraon… să le pornim spre Canaan… să le trecem prin pustia a­cestei vieţi… să le hrănim cu „mană“ din cer… să le adă­păm cu „apă din stâncă“, ajutând intrarea 1or în Canaan, în Patria noastră cea Cerească.

Aceste învăţături le-am scris în special şi pentru Oastea Domnului şi ostaşii Domnului. Alături de cărţile: Ce este Oastea Domnului, Oglinda inimii omului, cărţile cu Duhul Sfânt, Fiul cel pierdut etc., va fi şi cartea aceasta un fel de catehism al Oastei, care va arăta fraţilor ostaşi drumul Oastei, drumul ce duce spre Canaan.

Domnul Iisus să ne ajute să mergem până la sfârşit pe acest drum, ca să ne întâlnim împreună cu toţii în Canaanul cel Ceresc.

 Sibiu, la 25 martie 1936

 Iosif TRIFA, preot

redactorul foii «Isus Biruitorul»

Cartea are doar 163 pagini, o puteți citi în mare parte și aici:

Robia lui Faraon – robia lui Satan
Mana cea din cer şi mana cea din lume
„Cântarea Mielului“ (Apoc. 15, 3)
A intra în Oaste înseamnă a ieşi din lume
Poruncile şi legămintele pot rodi numai prin Jertfa Crucii
„Pacea“ şi „liniştea“ de lângă „cuptoarele lui Faraon“.
Cel mai dârz apărător al lui Iisus cel Răstignit
Poruncile şi legămintele pot rodi numai prin Jertfa Crucii
Primul examen de credinţă
Poruncile şi legămintele pot rodi numai prin Jertfa Crucii
Mana din pustie
Moise şi Aaron în faţa lui Faraon
Soseşte Mielul Izbăvitor
Moise, alesul Domnului
Frământările scăpării din robie
Cântarea celor răscumpăraţi — cântările Oastei

Lasă un răspuns