Meditaţii

Voi aveţi mânie şi duşmănie pentru că n-aţi aflat şi nu cunoaşteţi încă pacea şi dragostea

Când L-ai aflat cu adevărat pe Mântuitorul şi Jertfa Lui cea sfântă, când ai aflat „pacea pe care o dă El“ (Ioan 14, 27), atunci ai pace în sufletul tău şi pace cu aproapele tău. Când ai aflat cu adevărat dragostea ce o are El faţă de tine, atunci ura şi mânia din sufletul tău deodată se topesc ca ceara de faţa focului şi începi a-i iubi chiar şi pe vrăjmaşii tăi. Aici este, dragă cititorule, izvorul păcii şi al împăcării dintre oameni. Fără de această pace şi împăcare lăuntrică, nu este şi nu poate fi nici pace şi împăcare între oameni. Şi judecătoriile îi împacă pe oameni, dar această pace este numai de azi pe mâine; şi oamenii îi împacă pe oameni, dar nici această pace nu este statornică, dacă nu-şi are rădăcinile în Evanghelia Mântuitorului.

Eu le zic celor învrăjbiţi şi mâniaţi: împăcaţi-vă mai întâi cu Dumnezeu. Voi aveţi mânie şi duşmănie pentru că n-aţi aflat şi nu cunoaşteţi încă pacea şi dragostea pe care a adus-o în lume Iisus Mântuitorul pentru voi… Împăcaţi-vă, aducându-vă aminte de înfricoşatele patimi ale Mântuitorului şi de sângele Lui cel scump ce l-a vărsat pentru voi şi pentru iubirea voastră. Împăcaţi-vă, adu­cându-vă aminte de iertarea ce a dat-o El de pe cruce celor ce-L răstigneau, când S-a rugat pentru ei, zicând: „Tată, iartă-le lor“. (Şi voi spuneţi că nu puteţi ierta…) Împăcaţi-vă, aducându-vă aminte de cuvintele de la Matei 5, 23-25. Împăcaţi-vă, căci mânia şi duşmănia sunt o otravă ce otrăveşte inima voastră, judecata, mintea rugăciunile şi toate darurile voastre sufleteşti.

Când ai pacea Domnului şi pacea sufletului în inima ta, atunci simţi o revărsare, un belşug, un prisos de pace şi iubire pe care cauţi să-l dai şi altora, să-l dai oricui îl întâlneşti în calea ta; atunci eşti cu adevărat un făcător de pace. Dar când în inima ta n-ai pacea Domnului şi împăcarea cu Domnul, atunci din inima ta se revarsă ura, duşmănia şi râvna de a tulbura pacea dintre oameni. Aceştia sunt cei ce, în loc să ajute pacea între oameni, toarnă ulei în foc şi pun vreascuri de minciuni, ca să nu se stingă focul certurilor şi mâniilor.

Tu, cititorule, dintre care eşti?

Citiri şi tâlcuiri din Biblie : adânciri sufleteşti în Sfintele Scripturi / preot Iosif Trifa. – Sibiu: Oastea Domnului, 2003

Lasă un răspuns