Mărturii Meditaţii

Cunoașterea lui Iisus Hristos este măsura creșterii noastre

Cunoașterea lui Iisus Hristos este măsura creșterii noastre, pentru că Dumnezeu a voit ca toată plinătatea să locuiască în El (Col. 1, 9). În El locuiește toată plinătatea lui Dumnezeu (Col. 2, 9). În El sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei (Col. 2, 3). Iisus a fost făcut de Dumnezeu pentru noi: Înțelepciune, Dreptate, Sfințenie și Răscumpărare (1 Cor. 1, 30).

Numai cine a intrat în cunoștința Domnului Hristos poate crește în cele duhovnicești. Numai cine a intrat în această cunoștință poate ajunge la taina tainelor: la taina răscumpărării noastre prin Scump Sângele Lui.

Cine n-a intrat în cunoștințele Domnului și cine n-a ajuns prin această cunoștință la picioarele Crucii – nu poate crește în cele duhovnicești. De aceea zice ap. Ioan: Cine are pe Fiul, are viață; cine n-are pe Fiul, n-are viață (1 Ioan 5, 12). Cine cunoaște pe Fiul, cunoaște pe Tatăl; cine nu cunoaște pe Fiul, nu cunoaște pe Tatăl. De aceea îndeamnă ap. Pavel pe frații lui atât de stăruitor: Mă rog lui Dumnezeu să vă dea un duh de înțelepciune și descoperire în cunoașterea lui Iisus Hristos (Efes. 1, 17). Să creștem în toate privințele până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu… ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos (Efes. 4, 13-16). Să ne ținem strâns de Capul (Iisus Hristos) din care tot trupul hrănit și bine închegat, cu ajutorul încheieturilor și legăturilor, își primește creșterea pe care i-o dă Dumnezeu (Col. 2, 19).

Acest îndemn îl repetă și ap. Petru: și ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat pentru ca să creșteți spre mântuire (1 Petru 2, 2). Voi deci, preaiubiților, creșteți în harul și cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos (2 Petru 3, 18).

Tu, fratele meu, poți face multe, multe pentru sufletul tău. Dar toate acestea nu ajută mântuirea și nu îți aduc mântuirea până nu intri în cunoștința lui Iisus Hristos și nu ajungi la picioarele Crucii Sale.

Nu se poate tăgădui adevărul: creștinismul de azi a dat un fel de faliment, iar falimentul a venit deoarece creștinismul de azi a ajuns un creștinism fără Hristos; lipsește din el cunoașterea lui Hristos. Cuvintele cu care Evanghelia din ziua de Paști vestesc venirea lui Iisus în lume, stau și azi în picioare. A venit la ai Săi și ai Săi nu L-au primit, dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu (Ioan 1, 11-12).

Mie mi se aduce vina că vorbesc prea puțin de sfânta biserică și sfintele taine. Da, e adevărat. De zece ani de zile eu vorbesc mai mult despre cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, și până voi închide ochii și mi se va închide graiul, tot despre ea voi vorbi mereu pentru că fără această cunoaștere nici biserica în care slujesc, nici tainele pe care le administrez nu au puterea pe care trebuie să o aibă.

Părintele Iosif Trifa
din ”Să creștem în Domnul”

Lasă un răspuns