Centenar Oastea Domnului

Strigătul Părintelui Iosif Trifa a răsunat şi în dulcea noastră Bucovină

„Aducem salutul «Slăvit să fie Domnul!» şi de data aceasta de la Cernăuţi. Mulţumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat să ajungem la această măreaţă sărbătoare a acestui Centenar. Iată Oastea Domnului, la 100 de ani de activitate, ne-a copleşit. 100 de ani! Dar cifra este mai mare, pentru că noi sărbătorim o Noapte a Anului Nou 1923. Parcă aş vrea să fie mai puţin de la mine şi mai mult din partea trimişilor lui Dumnezeu, a trimisului lui Dumnezeu, Părintele Iosif Trifa, care vrea, în cărţulia «Ce este Oastea Domnului» să ne spună cum s-a înfiinţat Oastea Domnului. (…)

Spune Părintele aşa: „În preajma anului nou 1923, îmi făceam un bilanţ al activităţii mele de 10 ani de preoţie la ţară şi un an de redactor la foaia «Lumina Satelor», din Sibiu. Şi mă gândeam cu durere la zădărnicia celor 11 ani de strigare în pustiu fără urme şi fără roade. Era noaptea ârziu. Pe sub fereastra casei mele tocmai trecea urlând un cârd de beţivi. Asta mi-a sporit şi mai tare durerea. Am căzut în genunchi plângând şi m-am rugat Domnului, plângând, să mă ajute ca, în anul ce vine, să lucrez cu mai multă izbândă. În această noapte, Duhul Domnului mi-a inspirat duhul unei hotărâri, care s-a publicat în numărul de anul nou 1923 al foii «Lumina Satelor». În această hotărâre consemnam pe cititorii mei să intre în anul cel nou cu o hotărâre de luptă contra beţiilor, sudalmelor şi a altor păcate. Prin iscălirea unei declaraţii îi chemam să se hotărască contra păcatelor. Îi chemam într-un fel de voluntariat de lupte aprige contra păcatelor… Din acest început a ieşit pe urmă mişcarea Oastei Domnului. Iniţiativa acestei mişcări este de-a întregul a Domnului.”

Iată, iubiţii Domnului, aşa striga Domnul prin Părintele Iosif atunci, la început. Şi acest strigăt a răsunat în toată ţara şi a ajuns şi în dulcea noastră Bucovină. Şi îmi amintesc că aveam revistele vechi ale Oastei…; şi acolo este activitatea Oastei Domnului. Se însemna acolo activitatea ei pe întreaga ţară, România, prin cruciuliţe. În Bucovina erau multe cruciuliţe, iar această activitate de 100 de ani s-a răspândit cu iuţime mare şi a cuprins nu numai ţara, ci avem activitatea Oastei Domnului în toată Europa. (…)

Îi mulţumim lui Dumnezeu că şi la ora actuală avem adunări de fraţi şi surori la noi, în Ucraina, deşi este o stare încordată şi este ceea ce vedem şi auzim. Frăţiile voastre auziţi, dar noi trăim lucrurile acestea”

Fratele Veniamin Acostăchioaie (Cernăuţi, Ucraina)

spicuiri din cuvântul rostit la Adunarea festivă la Mormântul Pă­rintelui Iosif ~ 31.12.2022, Cimitirul Dumbrava Sibiului ~

întreg acest cuvânt poate fi ascultat aici: OasteaDomnuluiTV, de la min. 1:35:00