Oastea Domnului

Nu stingeți Duhul

(1 Tesal. 5, 19) Duhul unei dragoste fierbinți din Dumnezeu, este tot ceiace dă putere și farmec lucrului și luptei noastre. Toți cei.

Citește în continuare
Oastea Domnului

CLEVETITORUL…

— „E UN HOȚ Șl NEGUSTOR AL SATANEI „Clevetitorul, bârfitorul, este un hoț, pentrucă ia dela altul ceea ce nu i s’a dat.

Citește în continuare
Oastea Domnului

CHEMARE ȘI RĂSPUNS

„Veniți la Mine” — ca să aveți vieață — zice Domnul Iisus! (Ioan 5, 40).   —„Încă nu”, spune băiatul; „când voiu fi.

Citește în continuare
Oastea Domnului

Cei ce se ostenesc

(1 Tec. 5, 12) Cât de multă recunoștință suntem noi datori celor care se ostenesc în slujba sfântă a Evangheliei și care sunt.

Citește în continuare
Oastea Domnului

Viața ta…

Atât de scurtă și trecătoare e viața noastră, ca o rândunea care a intrat pe-o fereastră și a ieșit pe alta… Atât de.

Citește în continuare
Oastea Domnului

Bucurați-vă totdeauna

Ce rari sunt oamenii care să aibă totdeauna o inimă bucuroasă! Și totuș aceasta este o poruncă a Domnului, și cine o calcă.

Citește în continuare
Oastea Domnului

Trăiți în pace

(1 Tes. 5, 13) Porunca pe care ne-o dă Cuvântuv sfânt al lui Dumnezeu este să trăim în pace între noi. Și totuș.

Citește în continuare
Oastea Domnului

Fără prihană, la venirea Lui…

(I Tes. 5, 23) Toate gândurile lui Dumnezeu au ca ţintă, pentru noi, pregătirea pentru venirea Domnului Iisus. Toate îndemnurile Lui sunt pentru.

Citește în continuare
Oastea Domnului

Răspuns la o întrebare sau când se vor îndrepta stările din țara noastră.

Astăvară într-un sat stăteam de vorbă cu oamenii despre una alta. Atunci unul mai politicos dintre ei mă întrebă: „Cine crezi d-ta, domnule.

Citește în continuare
Oastea Domnului

Cea mai scumpă şi cea mai prețioasă alergare, este după, Iisus

Dragă frățioare, nu uita că şi noi prin lupte şi necazuri, vom ajunge clipa fericită, să ne întâlnim în slavă cu Iisus. Desbracă-te.

Citește în continuare