Meditaţii

LÃRGEȘTE-MI, DOAMNE, INIMA CU DRAGOSTEA DIN PRIVIREA TA!

Se pare că postmodernitatea a născut un nou idol: încrâncenarea. Nu doar în societatea românească, ci se evidenţiază din ce în ce mai.

Citește în continuare
Meditaţii

TAINA FIECÃREI CLIPE…

„Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa” (Ioan 14, 6) – ne spune Hristos; şi această afirmaţie, dacă o punem nu doar în mintea,.

Citește în continuare
Centenar Oastea Domnului

„Bucuria sfintei Învieri a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos ne adună, în fiecare an, la părtăşia sfântă a Adunării de Tineret. Şi.

Citește în continuare
Mărturii Meditaţii

Piatra de temelie

Efeseni 4, 7-13 „Iar fiecăruia dintre noi i s-a dat harul după măsura darului lui Hristos” (Efeseni 4, 7) Taina vieţii noastre creştine.

Citește în continuare