Mărturii Meditaţii

Cei care se trezesc la – Amin /AZOK, AKIK AZ „ÁMEN”-RE ÉBREDNEK

Viaţa multor creştini se poate asemăna cu acel om care dormitează şi doarme în biserică. Se trezeşte numai la „amin“, când se încheie.

Citește în continuare
Mărturii Meditaţii

O rugăciune de încheiere / Befejező imádság

Iisuse scumpul meu Mântuitor. Iţi mulţumesc că m-ai ajutat să scriu această tâlcuire a cetăţilor Sodoma şi Gomora. Îţi mulţumesc, mai ales, că.

Citește în continuare
Mărturii Meditaţii

„Scapă la munte, ca să nu pieri!“ / „MENEKÜLJ A HEGYRE, KÜLÖNBEN ELPUSZTULSZ!”

„Iar Lot a răspuns, zicând: o, nu, Doamne,             eu nu pot să fug la munte.“ După ce îngerii l-au scăpat pe Lot din.

Citește în continuare
Mărturii Meditaţii

Alcoolul în istoria mântuirii lui Lot / AZ ALKOHOL, LÓT MEGMENTÉSÉNEK TÖRTÉNETÉBEN

Locul cel mai urât din Biblie ne arată              ce poate face diavolul cu ajutorul alcoolului. Sfânta Scriptură este o carte plină de adânci.

Citește în continuare
Mărturii Meditaţii

,,Aduceţi-vă aminte de femeia lui Lot“ / „EMLÉKEZZETEK LÓT FELESÉGÉRE!”

(Luca 17, 32) „Mântuind, mântuieşti sufletul tău ; să nu te uiţi înapoi“ (Fac. 19, 17- 26) În istoria cu scăparea lui Lot,.

Citește în continuare
Mărturii Meditaţii

„Iar îngerii îl grăbeau pe Lot zicând: «Scoală-te, să nu pieri şi tu!»“/ „Az angyalok sürgették Lótot, mondván: Kelj föl, hogy el ne pusztulj!”

„Şi fiindcă Lot zăbovea, îngerii l-au apucat de mână pe el, pe femeia sa şi pe cele două fete ale lui“ (Fac. 19,.

Citește în continuare
Mărturii Meditaţii

„Şi a plouat peste Sodoma şi Gomora foc şi pucioasă din cer“ / „ÉS AZ ÉGBŐL KÉNKÖVES TÜZES ESŐ ESETT SODOMÁRA ÉS GOMORÁRA”

„Ceea ce s-a întâmplat în zilele lui Lot, când oamenii mâncau, beau, cumpărau… Şi pe urmă a plouat foc şi pucioasă din cer…,.

Citește în continuare
Mărturii Meditaţii

Avraam n-a putut mijloci iertarea cetăţilor / ÁBRAHÁM NEM TUDOTT KÖZBENJÁRNI A VÁROSOK MEGBOCSÁTÁSÁÉRT

Iisus Mântuitorul şi Mijlocitorul nostru Când Domnul S-a arătat lui Avraam în chipul celor trei îngeri călători şi a vestit pieirea cetăţilor, Avraam.

Citește în continuare
Mărturii Meditaţii

„Iar Lot şi-a întins corturile până la Sodoma“ / „Lót pedig… egészen Sodomáig sátorozott”

(Facere 13, 12) Despărţirea lui Lot de Avraam este cunoscută. Biblia o istoriseşte astfel: „Şi Lot, care petrecea împreună cu Avraam, avea oi,.

Citește în continuare
Mărturii Meditaţii

Ginerii lui Lot au luat în glumă vestea prăpădului / LÓT VŐI TRÉFÁNAK VÉLTÉK A PUSZTULÁS HÍRÉT

„Şi a zis Lot: ieşiţi din locul acesta, căci Domnul vrea să piardă cetatea. Dar ginerii lui cre­deau că glumeşte“ (Fac. 19, 14)..

Citește în continuare