Meditaţii

Folosirea darurilor primite

Romani 12, 6-14 „Dar avem felurite daruri după harul care ni s-a dat” (Romani 12, 6) Dacă citim cu câteva versete mai sus,.

Citește în continuare
Meditaţii

Rugăciunea noastră către Dumnezeu pentru cei din casa noastră şi din neamul nostru

Romani 10, 1-10 „Fraţilor, bunăvoinţa inimii mele şi rugăciunea mea către Dumnezeu, pentru Israel, este spre mântuire” (Romani 10, 1). Apostolul Pavel avea.

Citește în continuare
Oastea Domnului

Fraţi care umpleau străzile Sibiului.

„Îi dăm slavă lui Dumnezeu pentru această zi minunată, această sărbătoare, acest praznic al Duhului Sfânt. Îi mulţumesc personal lui Dumnezeu pentru că.

Citește în continuare
Meditaţii

Morţi păcatului, dar vii pentru Hristos

Romani 6,16-23 „Şi izbăvindu-vă de păcat v-aţi făcut robi ai dreptăţii” (Romani 6, 18). În timpul când Sf. Apostol Pavel scria aceste lucruri,.

Citește în continuare
Catehism

Din moarte la viață – O înviere personală

„Eu sunt Învierea şi Viaţa” (In 11, 25). Iubiţi fraţi, ne aducem aminte de cele trei mari învieri pe care le-a făcut Domnul.

Citește în continuare
Meditaţii

Puterea Cuvântului şi marile întrebări

„Căci cuvântul lui Dumnezeu e viu şi lucrător şi mai ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri, şi pătrunde până la despărţitura sufletului.

Citește în continuare
Mărturii

Distracțiile, o căutare a fericirii

În Epistola Sf. Ap. Pavel către Corinteni, la cap 6, versetul 12, găsim scris: „Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt.

Citește în continuare
Mărturii Meditaţii

Cum ne întrebuințăm timpul?

„Răscumpărați vremea căci zilele sunt rele”  Efs. 5:16. Timpul, dacă ar fi să dăm o definiție, este acel interval sau acea perioadă de.

Citește în continuare
Mărturii Meditaţii

Părintele Iosif – om trimis de Dumnezeu

În Evanghelia Sfântului Ioan, la cap. 1 vers. 6, se vorbeşte despre Sf. Ioan Botezătorul că a fost om trimis de Dumnezeu şi.

Citește în continuare
Mărturii Meditaţii

Puterea omului lui Dumnezeu

„Fratele Ioan Marini era om al rugăciunii, era om al meditaţiei, era omul care ştia să ajute pe fiecare pe care îl vedea.

Citește în continuare